Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Certyfikat

Uwaga, producenci owoców i warzyw!

Agencja Rynku Rolnego informuje, że od 29 października 2014 r. producenci owoców i warzyw, którzy chcą skorzystać z kolejnego nadzwyczajnego wsparcia, mogą składać powiadomienia do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta, Oddziału Terenowego ARR

Zmodyfikowano: 31.10.2014
 

Rolnicy w 2015 roku zapłacą nieco niższy podatek rolny

20 października Prezes GUS ogłosił średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów. Wynosi ona 61,37 zł za 1 dt i jest podstawą do ustalania podatku rolnego na 2015 r.

Zmodyfikowano: 23.10.2014
 

Zapraszamy na szkolenia

Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego warunkiem dywersyfikacji dochodu rodzin rolniczych (zboża, owoce, mięso i mleko) oraz podstawy sprzedaży bezpośredniej

Zmodyfikowano: 02.10.2014
 

Znamy już kurs euro do wyliczenia płatności bezpośrednich

Europejski Bank Centralny ogłosił kurs wymiany euro na PLN z dnia 30 września 2014 roku. Wynosi on 4,1776 PLN/EUR.

Zmodyfikowano: 03.10.2014
 
Zmodyfikowano: 22.10.2014
 

X Dolnośląskie Forum Kobiet

Wyjątkowa wartość, bogactwo i tradycja dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska stała się inspiracją i tematem przewodnim jubileuszowego X Dolnośląskiego Forum Kobiet ‒ Z różnic tworzymy wspólną tradycję

Zmodyfikowano: 21.10.2014
 
Zmodyfikowano: 16.10.2014