Publikacje

 • Pierwsza strona publikacji "Uprawa bobowatych – krajowe źródła białka"
  Plik do pobrania: Uprawa bobowatych – krajowe źródła białka | pdf, 359.07 Kb | Pobierz
 • Pierwsza strona publikacji "Grypa ptaków – bioasekuracja"
  Plik do pobrania: Grypa ptaków – bioasekuracja | pdf, 1.91 Mb | Pobierz
 • Okładka "Ochrona wód i powietrza Dyrektywa wodna, azotanowa, NEC"
  Plik do pobrania: Ochrona wód i powietrza Dyrektywa wodna, azotanowa, NEC | pdf, 1.99 Mb | Pobierz
 • Okładka broszury "Rok w innowacyjnej pasiece"
  Plik do pobrania: Rok w innowacyjnej pasiece | pdf, 1.67 Mb | Pobierz
 • Okładka broszury "Owady zapylające a bioróżnorodność"

  Owady zapylające mają kluczowe znaczenie dla zachowania bioróżnorodności biologicznej. Ich praca umożliwia rozmnażanie większości gatunków roślin uprawnych i dziko rosnących. Spadek liczebności owadów zapylających powoduje nie tylko zmniejszenie różnorodności biologicznej i utratę wielu usług ekosystemowych (m.in. zapylania roślin, biologicznej ochrony roślin), prowadzi też do spadków plonów upraw rolniczych. Bez owadów zapylających życie na Ziemi przestałoby istnieć.

  Plik do pobrania: Owady zapylające a bioróżnorodność | pdf, 9.96 Mb | Pobierz
 • Ulotka Grupy Operacyjne EPI na Dolnym Śląsku
  Plik do pobrania: Grupy Operacyjne EPI na Dolnym Śląsku | pdf, 660.53 Kb | Pobierz
 • Broszura Wiejska przedsiębiorczość na Dolnym Śląsku

  Wprowadzenie przepisów dotyczących wytwarzania przez rolników żywności – w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego – umożliwiło rozwój rynku produktów wysokiej jakości, wytwarzanych na niewielką skalę. To szansa na zdobycie dodatkowego źródła dochodu. Dotyczy to szczególnie niedużych gospodarstw lub tych położonych na terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. 
  W 2019 roku Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego razem z rolnikami, producentami regionalnej tradycyjnej i ekologicznej żywności oraz twórcami rękodzieła powołał Zespół Tematyczny Dolnośląski Targ Rolny. To miejsce wspólnej sprzedaży  – bezpośrednio konsumentom – żywności, wysokiej jakości, wytwarzanej na niewielką skalę przez dolnośląskich rolników i producentów regionalnej, tradycyjnej i ekologicznej żywności. Przedsięwzięcie było możliwe dzięki uzyskaniu dotacji celowej z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na działania związane z Siecią na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich (SIR) dla województwa dolnośląskiego. Targowisko przy ulicy Zwycięskiej we Wrocławiu to wspólne przedsięwzięcie rolników, związane ze skracaniem łańcuchów dostaw i edukacją konsumentów. Wymiana doświadczeń i rozmowy umożliwiły stworzenie sieci kontaktów podmiotów zainteresowanych innowacjami w rolnictwie i produkcji żywności, a producenci działając razem stali się bardziej konkurencyjni na rynku zdominowanym przez duże sieci sklepów.
   

  Plik do pobrania: Wiejska przedsiębiorczość na Dolnym Śląsku | pdf, 5.34 Mb | Pobierz
 • Broszura Tradycyjne odmiany sadownicze z terenu Dolnego Śląska

  Dolny Śląsk, ze względu na sprzyjający uprawom klimat oraz relatywnie dobrą jakość gleb jest miejscem, gdzie sadownictwo ma dobre warunki rozwoju. Historia regionu pokazuje, że tradycyjne sady powstawały na Nizinie Śląskiej oraz na Przedgórzu Sudeckim. Dziś Polska jest największym producentem jabłek w Europie i trzecim na świecie. Mowa tu jednak o sadach towarowych, prowadzonych w sposób intensywny, gdzie zastosowanie ma ograniczona liczba odmian wyhodowanych w ostatnich kilkudziesięciu latach. 
  Prawie wszystkie, dostępne współcześnie jabłka, są mieszańcami zaledwie sześciu odmian – Golden Delicious, McIntosh, James Grieve, Koksa Pomarańczowa, Red Delicious i Jonatan. Nowoczesne odmiany są bardzo plenne, odporne na międzynarodowy transport oraz długotrwałe przechowywanie. Cechy te sprawiają, że nadają się na eksport i sprawdzają się w handlu w sieciach sklepów wielkopowierzchniowych.
   

  Plik do pobrania: Tradycyjne odmiany sadownicze z terenu Dolnego Śląska | pdf, 3.23 Mb | Pobierz
 • Broszura zagrody

  Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego co roku organizuje wojewódzki konkurs na „Najlepszą zagrodę edukacyjną z Dolnego Śląska”. W tym roku Komisja Konkursowa wybrała laureatów spośród 10 zgłoszeń. Konkurs pokazuje dolnośląskie zagrody edukacyjne, jako przykład dobrych praktyk w zakresie usług turystycznych na terenie naszego województwa. Propaguje ideę edukacji w gospodarstwie rolnym i pokazuje wieś, jako atrakcyjne miejsce nauki oraz wypoczynku, a także promuje jej dziedzictwo kulturowe. Co więcej przedstawia działalność edukacyjną w gospodarstwach, jako innowacyjny przykład wiejskiej przedsiębiorczości.