Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)


Cele, zadania, priorytety

Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Link do formularza rejestracji partnerów Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Strona Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich na Facebooku – zachęcamy do odwiedzenia i polubienia

Rusza Portal Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Lista brokerów działających w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)

 

Ankieta nt. Europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EIP-AGRI)

Zaproszenie ekspertów do współpracy w ramach EIP-AGRI

Materiały z VI spotkania Subgrupy ds. Innowacji w Rolnictwie - 20 października 2016 r. Bruksela

Informacja o naborze ekspertów do 2 nowych Grup Fokusowych

Punkt Kontaktowy EIP-AGRI. W czym możemy Ci pomóc? (PDF - 4Mb)
 

Informacji udzielają:

 • Izabela Liskowiak-Jaremko - koordynator SIR
  tel. 71 339 80 21 wew. 195, email: izabela.liskowiak@dodr.pl
 • Izabela Michniewicz- koordynator SIR
  tel. 71 339 80 21 wew. 152, email: izabela.michniewicz@dodr.pl
 • Zbigniew Dąbrowski - broker
  tel. 74/867 38 01; 607 306 797, email:
  zbigniew.dabrowski@dodr.pl
   

 

ARCHIWUM

 

 

Zmodyfikowano: 11.04.2017