Konferencja - Od doboru odmiany po nawożenie

Zapraszamy 10 maja do Wrocławia, na konferencję „Od doboru odmiany po nawożenie”.

W programie wykłady:

  • Odmiana, jako jeden z głównych czynników produkcyjnych w kontekście zmian klimatu,
  • Regeneracja gleby kluczowym elementem w sprawnym funkcjonowaniu gleby,
  • Uprawa konserwująca,
  • Czynniki i agrotechnika wpływająca na efektywność wykorzystania nawozów,
  • Prezentacja przedstawiciela firmy „Siarkopol”,
  • „Współpraca” w ramach działania M16 – tworzenie i funkcjonowanie grup operacyjnych.

Osoby do kontaktu: 
Maria Semenowicz, e-mail: maria.semenowicz@dodr.pl 
Wojciech Karkulowski, e-mail: wojciech.karkulowski@dodr.pl 
Karty zgłoszeniowe można przesłać także na adres: sekretariat@dodr.pl