Informacja GUS - Ceny produktów rolnych w styczniu 2024 roku

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych[1] spadły w styczniu 2024 r. zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 2,5%), jak i w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (o 16,1%).


[1] Pszenica, żyto, żywiec wołowy, żywiec wieprzowy, drób, mleko krowie