Konferencja wojewódzka Rola liderów w społeczności wiejskiej, wojewódzki konkurs “Najciekawsza kronika wiejska 2015”

Lider to ktoś najlepszy albo ktoś kto się chwali, że jest najlepszy. To ktoś, kto jest bogaty. Lider to podróbka jakiegoś gwiazdora. Można go poznać po tym, że jest do gwiazdy podobny, ale nie taki sam. Lider to ktoś ode mnie lepszy… A lider wiejski? Przewodniczący zebrania w radzie wiejskiej. To taki trochę rolnik. Ktoś pierwszy, najważniejszy z całej grupy. Tak, o tym kto to jest lider w ogóle i lider wiejski w szczególności mówiły dziewięciolatki z wrocławskiej szkoły podstawowej nr 2.

Na Dolnym Śląsku Najaktywniejszy lider pracujący na rzecz społeczności wiejskiej był wybierany już po raz jedenasty. Najaktywniejszych uhonorowano szklanymi statuetkami podczas konferencji wojewódzkiej Rola liderów w społeczności wiejskiej, w czwartek, 16 kwietnia we Wrocławiu.

Celem wojewódzkiego konkursu jest wyróżnienie ludzi działających na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i uhonorowanie pracy wolontariuszy. Cenne jest także promowanie najbardziej aktywnych osób pracujących na rzecz integracji, aktywizacji i rozwoju środowisk wiejskich oraz popularyzowanie odpowiedzialnych postaw wśród ludzi zamieszkałych na terenach wiejskich.

Chociaż o tytuł Najaktywniejszego Lidera mogli ubiegać się nie tylko wolontariusze pracujący z dziećmi i młodzieżą na obszarach wiejskich, ale też pracownicy i członkowie samorządów, wójtowie i burmistrzowie, sołtysi, członkowie organizacji i same organizacje pozarządowe, doradcy, a także pracownicy naukowi instytutów, jednostek badawczych i uczelni, jurorzy oceniali wyłącznie działania wykraczające poza pracownicze obowiązki.

Lider wiejski to ktoś, kogo mieszkańcy wsi doskonale znają. Często lubiany i doceniany, czasem irytujący nadmiarem energii i pomysłów. Wiek nie ma znaczenia. Płeć również, chociaż zwykle liderami wiejskimi są kobiety. To one organizują przestrzeń, zdobywają pieniądze na remonty wspólnej przestrzeni, organizują festyny, konkursy i wyjazdy. Często pomagają potrzebującym. W tym roku tytuł Najaktywniejszego Lidera pracującego na rzecz społeczności wiejskiej zdobyło dziewięć liderek i jeden lider ‒ Edyta Paczkowska-Pater, Wanda Abram, Halina Gulej, Genowefa Figórniak, Grażyna Legieżyńska, Leszek Ciastoń, Anna Madej, Marta Piasecka, Genowefa Jabłońska I Maria Maliszewska.

Podczas konferencji nagrodzono także twórców najciekawszych kronik wiejskich. Wiejskie kroniki z Dolnego Śląska są jak życie codzienne. Można w nich znaleźć prawie wszystko ‒ urodziny albo imieniny mieszkańców wsi, dożynki i sylwestry, wizytę wicemarszałka sejmu i aktora z serialu Plebania. Są tu wspólne wyprawy i oglądanie Dziejów Grzechu w Kapitolu z okazji Dnia Kobiet, jubileusz lokalnego duszpasterza i występy klubu karate. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przeplata się z przygotowaniami do Świąt Wielkanocnych i Galerią Uśmiechu, czyli portretami uśmiechniętych mieszkańców wsi zawieszonymi wprost na płocie. Są występy zespołów ludowych i oficjalne pismo z lat osiemdziesiątych z prośbą o wyrażenie zgody na urządzenie zabawy karnawałowej.

Jurorzy wybrali najlepsze spośród 25 kronik zgłoszonych do konkursu. Niektóre z nich składały się z wielu tomów. Cel konkursu to promowanie działalności społeczno-gospodarczej i kulturalnej, popularyzowanie dokumentowania kronikarskiego działań podejmowanych przez organizacje, rozwijanie kreatywności i umiejętności twórczych oraz kształtowanie poczucia przynależności do lokalnych społeczności.

Laureaci wojewódzkiego konkursu Najciekawsza kronika wiejska 2015 to Sołectwo Uciechów, które zdobyło pierwsze miejsce. Drugie miejsce zdobyła Ścieżka Pszczelarska przy Stowarzyszeniu Mieszkańców Wsi Godzięcin Wspólna Sprawa, a trzecie Rada Sołecka Rudawa. Wyróżnienia przyznano Radzie Sołeckiej Długopola Górnego i Stowarzyszeniu Klubu Seniora Złota Jesień w Luboszycach.

Podczas konferencji można było wysłuchać wykładu Czy społeczności wiejskie potrzebują liderów?, wygłoszonego przez dr hab. Katarzyna Kajdanek z Zakładu Socjologii Miasta i Wsi Uniwersytetu Wrocławskiego oraz poznać pracę lidera od strony praktycznej, o której opowiadała liderka z powiatu średzkiego Mariola Kądziela.

Organizatorem obu konkursów i konferencji był Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu.

Agnieszka Siegel DODR we Wrocławiu

 

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi