Dyrekcja

Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu     
mgr inż. Katarzyna Jarczewska

kontakt:

 

Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu mgr inż. Katarzyna Jarczewska

Z-ca Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
mgr inż. Andrzej Znamirowski

kontakt:

 

Andrzej Znamirowski