Dyrekcja

Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

mgr Marek Tarnacki

kontakt:

 

 

Marek Tarnacki

Z-ca Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
mgr inż. Andrzej Znamirowski

kontakt:

 

Andrzej Znamirowski

Z-ca Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
mgr Sławomir Śmigielski

kontakt:

Sławomir Śmigielski