Konferencja - Rolnictwo ekologiczne świadomy wybór

Czy ekologizacja rolnictwa jest nam potrzebna, jakie jest jej znaczenie dla środowiska, bioróżnorodności i społeczeństwa oraz jakie są zagrożenia wynikające nadmiernej intensyfikacji hodowli i uprawy, to tematy poruszane podczas konferencji „Rolnictwo ekologiczne świadomy wybór”.

Wydarzenie zostało zorganizowane 14 grudnia w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, we Wrocławiu. W konferencji wzięli udział rolnicy ekologiczni, doradcy oraz przedstawiciele instytucji i firm działających w sektorze rolnictwa ekologicznego. 

Rzecznik Polskiej Izby Żywności Ekologicznej, ekspert rolnictwa ekologicznego dr inż. Urszula Sołtysiak mówiła o ekologizacji rolnictwa. Z kolei Marek Krysztoforski z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu przedstawił temat wapnowania, które jest niezbędne dla osiągnięcia i utrzymania żyzności gleby. 

Przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolnictwa ekologicznego przedstawili zakres zadań i kompetencji w tym zakresie. Przedstawiciel Wojewódzkiej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przybliżył uczestnikom rolę, jaką pełni ta instytucja w nadzorze nad rolnictwem ekologicznym, zakres kontroli przeprowadzanych w gospodarstwach ekologicznych oraz zasadach wypełniania wniosków dotyczących odstępstw od prowadzonej produkcji ekologicznej. 

Przedstawiciel Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa omówił temat jakości ekologicznego materiału siewnego i rozmnożeniowego oraz zasad postępowania, gdy jest on niedostępny, a także składnia wniosków o pozwolenie na zastosowanie nasion konwencjonalnych. 

Wystąpienie przedstawiciela Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zostało poświęcone kontrolom w gospodarstwach ekologicznych oraz problemów najczęściej spotykanych w produkcji ekologicznej. 

Urszula Bogusiewicz DODR, Dział REiOŚ