Inauguracja IV edycji Dolnośląskiego Targu Rolnego

W poniedziałek 23 stycznia, w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego odbyła się uroczysta inauguracja IV edycji Dolnośląskiego Targu Rolnego oraz uruchomienie hali sprzedażowej. Gościem honorowym wydarzenia była Poseł na Sejm RP Agnieszka Soin. Na spotkanie przybyli przedstawiciele instytucji związanych z rolnictwem, szkół i uczelni rolniczych, ośrodków doradztwa rolniczego, a także rolnicy – wystawcy Targu.

Dyrektor DODR Marek Tarnacki przywitał gości – Członka Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej Dariusza Madejskiego, Przewodniczącego Komisji Kultury, Nauki i Edukacji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Tytusa Czartoryskiego, Prezesa Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych UP we Wrocławiu, prof. dr hab. Jana Twardonia i prof. dr hab. Barbarę Kutkowską z UP we Wrocławiu, Dolnośląskiego Lekarza Weterynarii Zdzisława Króla, Dyrektora Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Mariusza Litwinowicza, Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Dominika Paska, Zastępcę Dyrektora Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Krzysztofa Duszkiewicza, Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS we Wrocławiu Ewę Pawelec i jej Zastępcę Paulinę Urbanek, Prezesa Dolnośląskiego Związku Pszczelarzy we Wrocławiu Czesława Trzciańskiego, Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudnej Bożenę Bączek oraz Monikę Kołakowską z Zespołu z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie i podziękował osobom zaangażowanym w rozwój targu. 

Szczególne podziękowania zostały skierowane do Poseł Agnieszki Soin, która od lat wspiera działania Ośrodka i angażuje się w rozwój dolnośląskiego rolnictwa. Agnieszka Soin podkreśliła, jak ważna jest dla rolników możliwość wytwarzania produktów na poziomie gospodarstwa. Przekazała wyrazy uznania dla Ośrodka za rozwój lokalnych inicjatyw i pracę na rzecz dolnośląskich rolników, a także przypomniała, że idea tworzenia targów rolnych jest częścią rządowego programu. 

– Gospodarstwa, szczególnie te o niewielkim areale, skorzystały na wprowadzeniu przepisów umożliwiających rolnikom wytwarzanie i sprzedaż żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego – powiedział Dyrektor Marek Tarnacki. – Sprzyjało to rozwojowi rynku produktów wysokiej jakości, wytwarzanych na niewielką skalę. Dodatkowo, prowadzenie przydomowego przetwórstwa umożliwia rolnikom uzyskanie większych dochodów, co jest szczególnie ważne dla rodzinnych gospodarstw rolnych. Kolejnym aspektem jest powielanie dobrych praktyk i tworzenie miejsc sprzedaży takich produktów, stąd pomysł na stworzenie przez DODR Dolnośląskiego Targu Rolnego, we Wrocławiu oraz targowiska Od rolnika do koszyka, w Świdnicy. 

Uczestnicy spotkania wzięli udział w otwarciu nowej hali sprzedażowej, której modernizacja została sfinansowana z budżetu państwa. Jest to miejsce dla rolników – producentów żywności, w którym już w sobotę 28 stycznia odbędzie się pierwsza, tegoroczna edycja Dolnośląskiego Targu Rolnego. Częścią wydarzenia była wystawa produktów wysokiej jakości, wytwarzanych przez dolnośląskich rolników – wystawców DTR. 

Na zakończenie wystawcy Dolnośląskiego Targu Rolnego opowiedzieli o swojej współpracy z DODR. Jacek Rudy, który razem z żoną prowadzi piekarnię Pierniki Wrocławskie, Honorata i Przemysław Majdowie, właściciele Kozich serów Honoraty oraz Ewa Migocka, która wraz z mężem Stanisławem od 1953 roku zajmuje się pszczelarstwem oraz edukacją, podzielili się swoimi doświadczeniami.
 
Ewa Migocka zwróciła uwagę na to, że uruchomieniu Targu sprzyjała długoletnia przyjazna współpraca między producentami, a Dyrekcją i pracownikami Ośrodka. – DODR promuje producentów Dolnośląskiego Targu Rolnego na lokalnym rynku. Wspiera organizacyjnie, pełni opiekę medialną, dostarcza rzetelnych i aktualnych informacji, ułatwiając klientom dostęp do oferty producentów. Ośrodek dzieli się zasobami, ryzykiem przedsięwzięcia oraz kosztami – między innymi przygotowania placu i stanowisk, hali sprzedażowej, udziela pomocy technicznej, zapewnia odpowiednie warunki higieniczne. Jako producenci korzystaliśmy z licznych szkoleń (organizowanych przez tę Instytucję) z zakresu bezpieczeństwa i jakości żywności, prowadzenia działalności gospodarczej, finansowej i marketingowej oraz składaliśmy wizyty w gospodarstwach demonstracyjnych w kraju i za granicą. 

Pomysł na utworzenie Dolnośląskiego Targu Rolnego narodził się w 2019 roku. Z inicjatywy Dyrektora Ośrodka powstał zespół tematyczny związany z utworzeniem Targu. Na pierwsze spotkanie przybyło kilkudziesięciu dolnośląskich rolników zainteresowanych stworzeniem miejsca sprzedaży dla producentów rolnych. Miejsca, w którym rolnicy mogliby sprzedawać produkty wysokiej jakości bezpośrednio klientom, bez udziału pośredników. Dolnośląski Targ Rolny rozpoczął działalność w czerwcu 2020 roku. Od tego czasu odbywa się nieprzerwanie, dwa razy w miesiącu. Zyskał rzeszę stałych klientów, do których dołączają kolejni. Na terenie Ośrodka można kupić wyjątkowe produkty, poznać i porozmawiać z dolnośląskimi rolnikami. 


Izabela Michniewicz, DODR