XIII edycja konkursu "Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów"

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego serdecznie zaprasza do udziału w XIII edycji regionalnego etapu konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” na najlepszy regionalny produkt żywnościowy oraz na najlepsze danie i potrawę regionalną Dolnego Śląska. Celem konkursu jest poznanie i udokumentowanie dolnośląskich regionalnych produktów żywnościowych, produktów osadzonych głęboko w polskiej tradycji i od lat wytwarzanych tymi samymi metodami i według tych samych receptur. Ideą konkursu jest też przygotowanie producentów do ubiegania się o ochronę zgodną z ustawodawstwem unijnym oraz zachęcanie mieszkańców obszarów wiejskich do poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu. W ramach konkursu Komisja Konkursowa oceni najlepszy regionalny produkt żywnościowy oraz najlepsze danie i potrawę regionalną. Dodatkowo zostanie nominowany laureat do nagrody „Perła 2013”, która zostanie wręczona podczas Wielkiego Finału Konkursu w czasie trwania Międzynarodowych Targów Spożywczych Polagra Food w Poznaniu. Lista laureatów w kategorii produktów i potraw zostanie umieszczona na stronach internetowych organizatorów regionalnej edycji Konkursu. Konkurs odbędzie się 24 sierpnia 2013 r. na terenie Pasażu Grunwaldzkiego przy Placu Grunwaldzkim 22 we Wrocławiu. Regulamin konkursu oraz Karta zgłoszenia dostępna jest na stronie internetowej: www.dodr.pl oraz w Powiatowych Zespołach Doradców. Termin nadsyłania kart zgłoszeniowych upływa 30 czerwca 2013 r. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres:
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
ul. Zwycięska 8
53-033 Wrocław
z dopiskiem: „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”

Nadzór merytoryczny nad przebiegiem konkursu sprawuje Dział Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki, DODR we Wrocławiu. Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Izabela Michniewicz, izabela.michniewicz@dodr.pl, tel. 71 339 80 21 wew. 152.