ASF – Bioasekuracja i plan bezpieczeństwa biologicznego

Potwierdzono przypadki znalezienia martwych dzików zakażonych ASF w obwodzie 228 ( Polski Związek Łowiecki Wrocław)

Nadleśnictwo Oława przypomina o konieczności zgłaszania każdego przypadku znalezienia martwego dzika służbom weterynaryjnym w celu pobrania próbek na obecność ASF oraz utylizacji truchła. Podczas prac polowych, jak koszenie kukurydzy, czy oranie pól rolnicy powinni zwracać uwagę na obecność martwych dzików. Przypominamy też rolnikom utrzymującym świnie o wymaganiach dotyczących bioasekuracji i obowiązku posiadania planu bezpieczeństwa biologicznego.

Oprócz przestrzegania wymagań bioasekuracji, gospodarstwo utrzymujące świnie musi posiadać plan bezpieczeństwa biologicznego, zaakceptowany przez powiatowego lekarza weterynarii. Plan bezpieczeństwa biologicznego to dokument wymagany w przypadku przemieszczania świń z gospodarstw zlokalizowanych na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III. W planie znajdują się informacje o sposobach zabezpieczenia gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem chorób, czyszczeniu i dezynfekcji pomieszczeń przynajmniej raz na 6 miesięcy, po wyprowadzeniu z nich zwierząt, czyszczeniu i dezynfekcji sprzętu, samochodów i maszyn, higienie osób mających kontakt ze świniami, a także zasadach wprowadzania świń do gospodarstwa i wysyłania ich z gospodarstwa, przygotowywania paszy i ściółki dla zwierząt, czy zagospodarowania odpadów.