Grypa ptaków – bioasekuracja pdf

Choroba może występować u wszystkich gatunków drobiu i wielu gatunków dzikich ptaków. Rozprzestrzenia się wraz z migrującymi dzikimi ptakami, przede wszystkim wodnymi, jak kaczki, gęsi i łabędzie. Może być przenoszona bezpośrednio z ptaka na ptaka lub pośrednio poprzez zanieczyszczoną wodę, paszę, ściółkę czy kał dzikich ptaków wniesiony na obuwiu lub odzieży.

Choroba jest zwalczana z urzędu. W przypadku podejrzenia jej wystąpienia, hodowca ma obowiązek zgłosić to do inspekcji weterynaryjnej. Potwierdzenie choroby oznacza eutanazję wszystkich ptaków w ognisku, utylizację zwierząt i pomiotu oraz dezynfekcję obiektów. To także wyznaczenie obszarów zapowietrzonego (w promieniu 3 km od miejsca wystąpienia choroby) i zagrożonego (w promieniu 10 km), na 21 dni.

Plik do pobrania: grypaptakowbioasekuracja2022.pdf | pdf, 323.63 Kb | Pobierz