Informacja GUS - Ceny produktów rolnych w marcu 2023 roku

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych[1] spadły w marcu 2023 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 1,0%), natomiast w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosły  (o 10,5%).


[1] Pszenica, żyto, żywiec wołowy, żywiec wieprzowy, drób, mleko krowie