Ostatnia aktualizacja: 03.12.2020 7:43:13
Szkolenia wg miejsca realizacji
na terenie powiatu: wszystkie powiaty dolnośląskie
Wersja do druku --
Wybór powiatu


Harmonogram w listopadzie 2020 r.

Lp.TematFormaTerminZgłoszenie
 Miejsce |GminaOdpowiedzialny
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław, tel. 71 339 80 21
1Spotkanie Zespołu tematycznego związanego z organizacją Dolnośląskiego Targu Rolnego szkolenie on-line 2020-11-10 godz. 08:00  
  Wrocław | Dział Rozwoju Obszarów WiejskichIzabela Michniewicz

2Ochrona wód powierzchniowych poprzez promocję zrównoważonych praktyk rolniczych”. Prawidłowa gospodarka nawozowa w obrębie gospodarstwa rolnego szkolenie on-line 2020-11-18 godz. 10.00  
  internet | PKE w Krakowie, Koło Miejskie w Gliwicach, Dział REiOŚUrszula Kozaczuk tel. 603 594 199

3Realizacja inwestycji w ramach PROW 2014-2020 szkolenie on-line 2020-11-19 godz. 11.00-12.30  
  internet | Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem RolnymSylwia Kędzierska

4Innowacyjne metody chowu bydła mięsnego w celu uzyskania wysokiej jakości dolnośląskiej wołowiny konferencja 2020-11-19 godz. 9:30 
  Wrocław | DODR WrocławAmelia Prorok

5Wpływ zmian warunków klimatycznych na proces winifikacji cz.I szkolenie on-line 2020-11-23 godz. 09:30 
  online | Dział Rozwoju Obszarów WiejskichIzabela Michniewicz

6Wpływ zmian warunków klimatycznych na proces winifikacji cz.II szkolenie on-line 2020-11-24 godz. 09:30 
  online | Dział Rozwoju Obszarów WiejaskichIzabela Michniewicz

7Innowacyjne rozwiązania w dolnośląskiej enoturystyce szkolenie on-line 2020-11-25 godz. 17:00 
  online | Dział Rozwoju Obszarów WiejskchIzabela Michniewicz

8Rolnictwo ekologiczne – lepsza strona dolnośląskiego rolnictwa. Zwalczanie chwastów w rolnictwie ekologicznym – od tradycji do innowacji. Kompostowanie – niedoceniona sztuka wytwarzania próchnicy. szkolenie on-line 2020-11-26 godz. 10:00  
  internet | Dział REiOŚMonika miniewska, Urszula Bogusiewicz

9Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich- Spotkanie Zespołu tematycznego Dolnośląski Targ Rolny szkolenie on-line godz. 08:00 
  online | Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich- Katarzyna Cymbała

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław, 071 339 80 21(22)
10Bezpieczeństwo żywności oraz ochrona zwierząt w szczególności obowiązujących przy uboju z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią szkolenie on-line 2020-11-06 godz. 10:00 
  PZDR Wrocław | Powiat WrocławskiDorota Lidzba

11Ochrona wód i powietrza Wymagania ramowej dyrektywywodnej, dyrektywy azotanowej. szkolenie on-line 2020-11-09 godz. 11:00  
  PZDR Wrocław | WrocławEdyta Gajos

12Restrukturyzacja małych gospodarstw szkolenie on-line 2020-11-10 godz. 10:00 
  PZDR Wrocław | Edyta Gajos

13Ochrona wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. szkolenie on-line 2020-11-12 godz. 10:00 
  PZDR Wrocław | Powiat WrocławskiArtur Dir

14Upowszechnianie wiedzy na temat przeciwdziałania antybiotykooporności u ludzi i zwierząt szkolenie on-line 2020-11-13 godz. 13:00 
  PZDR Wrocław | powiat wrocławskiDorota Ziobro 607307786

15Wsparcie rolników w podejmowaniu i rozwoju działalności pozarolniczej szkolenie on-line 2020-11-16 godz. 10:00  
  PZDR Wrocław | Powiat WrocławskiDorota Lidzba

16Mała retencja wodna w gospodarstwach rolnych szkolenie on-line 2020-11-17 godz. 10:00 
  PZDR Wrocław | Powiat WrocławskiArtur Dir

17Zasady przyznawania płatności obszarowych na rok 2020 szkolenie on-line 2020-11-18 godz. 13:00 
  on-line | WrocławDorota Ziobro 607307786

18Działania ograniczające odpływ składników nawozowych z gospodarstwa szkolenie 2020-11-20 godz. 08:00  
  Święta Katarzyna, Główna 112 | SiechniceJerzy Prószyński

19Upowszechnianie dobrych praktyk rolniczych mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, programu azotanowego oraz wymagań ramowej dyrektywy wodnej szkolenie on-line 2020-11-20 godz. 10:00  
  PZDR Wrocław | Powiat WrocławskiDorota Lidzba

20 Ochrona wód przed Zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Dyrektywą Azotanową szkolenie on-line 2020-11-20 godz. 13:00 
  PZDR Wrocław | WrocławDorota Lidzba

21Krótkie łańcuchy dostaw – sprzedaż bezpośrednia, działalność marginalna, lokalna, ograniczona szkolenie on-line 2020-11-23 godz. 10:00  
  PZDR Wrocław | Powiat WrocławskiDorota Lidzba

22Rola wapnowania w procesie produkcji rolniczej. Upowszechnianie wiedzy nt. ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie szkolenie on-line 2020-11-24 godz. 13:00 
  PZDR Wrocław | WrocławEdyta Gajos

23PROW 2014-2020 "Dobrostan zwierząt" szkolenie on-line 2020-11-25 godz. 10:00  
  PZDR Wrocław | Powiat WrocławskiDorota Lidzba

24Umowy podpisywane przez rolnika. szkolenie on-line 2020-11-26 godz. 13:00 
  PZDR Wrocław | powiat wrocławskiArkadiusz Niemiec

25Zasady przyznawania płatności obszarowych na rok 2020 szkolenie 2020-11-27 godz. 08:00  
  Święta Katarzyna, Główna 112 | SiechniceJerzy Prószyński

26Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Prawem Wodnym szkolenie on-line 2020-11-27 godz. 10:00  
  PZDR Wrocław | Powiat WrocławskiDorota Lidzba

27Upowszechnianie wiedzy na temat produkcji żywności na niewielką skalę szkolenie on-line 2020-11-30 godz. 10:00  
  PZDR Wrocław | Powiat WrocławskiEdyta Gajos

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Bolesławcu
al. Tysiąclecia nr 10AB, 59-700 Bolesławiec, tel. 75 732 69 17
28PROW 2014-2020 Restrukturyzacja małych gospodarstw. szkolenie 2020-11-03 godz. 10:00 
  Gospodarstwo rolne Tomisław 126 | OsiecznicaMirosław Ryś

29Umowy podpisywane z rolnikiem szkolenie wyjazdowe 2020-11-03 godz. 10:00 
  Gospodarstwo rolne - Tomaszów Bolesławiecki 205 | Warta BolesławieckaBożena Cichorzewska

30Problem suszy w rolnictwie i metody ograniczania szkolenie 2020-11-03 godz. 9:00  
  Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Bolesławcu | BolesławiecKarol Pyrzanowski

3131 - Działanie Rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach PROW 2014-2020. szkolenie 2020-11-04 godz. 09:00  
  siedziba PZDR Aleja Tysiąclecia 10AB | BolesławiecJulita Łukasiewicz

32 Uruchamianie i prowadzenie rolniczego handlu detalicznego szkolenie 2020-11-09 godz. 09:00 
  Biuro Doradcy Nowogrodziec | Nowogrodziec - Biuro Doradcy.Lesław Maksymowicz -

33PROW 2014-2020 - Modernizacja gospodarstw rolnych. szkolenie 2020-11-12 godz. 10:00 
  Nowogrodziec - Biuro Doradcy. | NowogrodziecLesław Maksymowicz

34Rola wapnowania w procesie produkcji rolniczej. UUpowszechnianie wiedzy nt. ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie szkolenie 2020-11-16 godz. 09:00 
  Nowogrodziec Biuro Doradcy | NowogrodziecLesław Maksymowicz

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Chojnowie
2020-10-29 14:27
35Pomoc ze środków unijnych i publicznych dla gospodarstw poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych ( PROW 2014-2020, kredyty klęskowe) szkolenie 2020-11-03 godz. 10:00 
  gospodarstwo K.Włodarskiego | ul. Wojska Polskiego 44, MiłkowiceMiłkowice

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Dzierżoniowie
ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów, tel. 74 831 28 92
36Upowszechnianie wiedzy i promocja produkcji zdrowej żywności. szkolenie on-line 2020-11-09 godz. 12:00  
  siedziba PZDR Dzierżoniów, Ul. Świdnicka 38, pokój 212 | DzierżoniówMałgorzata Pęczuła

37Zasady przyznawania płatności obszarowych na rok 2020. szkolenie on-line 2020-11-16 godz. 10:00 
  siedziba PZDR Dzierżoniów, Ul. Świdnicka 38, pokój 212 | DzierżoniówMałgorzata Pęczuła

38Uruchamianie i prowadzenie rolniczego handlu detalicznego . szkolenie on-line 2020-11-23 godz. 10:00 
  siedziba PZDR Dzierżoniów, Ul. Świdnicka 38, pokój 212 | DzierżoniówMałgorzata Pęczuła

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Górze
ul. Wrocławska 54, 56-200 Góra, tel. 65 543 24 41
39Upowszechnianie wiedzy i promocja żywności wysokiej jakości - rolnictwo ekologiczne szkolenie on-line 2020-11-04 godz. 10:00 
  PZDR Góra ul. Wrocławska 54, 56-200 Góra | GóraPaweł Pieniak

40Nowoczesna i bezpieczna uprawa ziemniaka w województwie dolnośląskim szkolenie on-line 2020-11-06 godz. 09:30 
  Siedziba PZDR Góra | GóraMarcin Hołtra

41Krótkie łańcuchy dostaw – sprzedaż bezpośrednia, działalność marginalna, lokalna, ograniczona szkolenie on-line 2020-11-09 godz. 10:00  
  PZDR Góra ul.Wrocławska 54, 56-200 Góra | GóraJustyna Kozłowska

42Upowszechnianie dobrych praktyk rolniczych mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, program azotanowego oraz wymagań ramowej dyrektywy wodnej szkolenie on-line 2020-11-10 godz. 10:00 
  Siedziba PZDR Góra | GóraMarcin Hołtra

43Uruchamianie i prowadzenie rolniczego handlu detalicznego szkolenie on-line 2020-11-12 godz. 10:00  
  PZDR Góra,ul. Wrocławska 54 | GóraAngelika Nagła- Nagła- Jarząb

44Rozwój działalności pozarolniczej w oparciu o potencjał regionu szkolenie on-line 2020-11-17 godz. 10:00 
  Siedziba PZDR Góra | GóraMarcin Hołtra

45Uruchamianie i prowadzenie Rolniczego Handlu Detalicznego szkolenie on-line 2020-11-19 godz. 10:00  
  Siedziba PZDR Góra | GóraMarcin Hołtra

46Umowy podpisywane przez rolnika szkolenie on-line 2020-11-20 godz. 10:00  
  Góra | Siedziba PZDR GóraMarcin Hołtra

47Upowszechnianie wiedzy o zakładaniu i prowadzeniu grup producenckich oraz innych form współpracy szkolenie on-line 2020-11-24 godz. 10:00 
  Siedziba PZDR Góra | GóraMarcin Hołtra

48Rola wapnowania w procesie produkcji rolniczej. Upowszechnianie wiedzy nt. ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie szkolenie on-line 2020-11-26 godz. 8:00  
  PZDR Góra ul. Wrocławska 54, 56-200 Góra | GóraPaweł Pieniak

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Jaworze
ul. Kardynała Wyszyńskiego 5, 59-400 Jawor, tel. 76 870 32 64
49Mała retencja w gospodarstwach rolnych szkolenie 2020-11-04 godz. 09:00 
  Przybyłowice 22, gospodarstwo rolne Zdzisława Dąbrowskiego | MęcinkaWiesław Gołuch

50Bezpieczeństwo żywności oraz ochrona zwierząt w szczególności obowiązujących przy uboju z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią szkolenie on-line 2020-11-12 godz. 10:00 
  Jawor siedziba PZDR | JaworWiesław Tomaszek

51Umowy podpisywane przez rolnika szkolenie on-line 2020-11-16 godz. 11:00  
  Jawor, ul. Kardynała Wyszyńskiego 5, siedziba PZDR | Ireneusz Budnik

52Dyrektywa NEC - upowszechnianie dobrych praktyk rolniczych dotyczących ograniczenia emisji amoniaku do powietrza szkolenie on-line 2020-11-17 godz. 10:00 
  Jawor, ul. Kardynała Wyszyńskiego 5, siedziba PZDR | JaworWiesław Tomaszek

53Uruchamianie i prowadzenie rolniczego handlu detalicznego szkolenie on-line 2020-11-24 godz. 10:00 
  Jawor siedziba PZDR | JaworWiesław Tomaszek

54 Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Prawem Wodnym szkolenie on-line 2020-11-25 godz. 09.00 
  Jawor, ul. Kardynała Wyszyńskiego 5, siedziba PZDR | JaworRyszard Rzeszowski

55Zasady przyznawania płatności obszarowych na rok 2020 szkolenie on-line 2020-11-25 godz. 11:00  
  Jawor, ul. S. Wyszyńskiego 5, siedziba PZDR | JaworMirosław Filewski

56Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Prawem Wodnym szkolenie on-line 2020-11-30 godz. 09:00 
  Jawor, ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 5, siedziba PZDR | JaworMirosław Filewski

57,, Uruchamianie i prowadzenie rolniczego handlu detalicznego ,, szkolenie on-line 2020-11-30 godz. 11.00 
  Jawor, ul. Kardynała Wyszyńskiego 5, siedziba PZDR | JaworRyszard Rzeszowski

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Jeleniej Górze
Aleja Jana Pawła II 13, 58-500 Jelenia Góra, tel. 75 755 30 81
58Rozwój działalności pozarolniczej w oparciu o potencjał regionu szkolenie 2020-11-04 godz. 09:00 
  siedziba PZDR | Jelenia GóraBeata Gąsiewska

59Uruchamianie i prowadzenie rolniczego handlu detalicznego szkolenie 2020-11-16 godz. 09:00 
  siedziba PZDR | Jelenia GóraAnna Sołtysiak

60Rolnictwo społeczne jako dodatkowa działalność w gospodarstwie rolnym szkolenie 2020-11-17 godz. 09:00 
  siedziba PZDR | Jelenia GóraAgnieszka Leśniak

61Upowszechnianie wiedzy na temat produkcji żywności na niewielką skalę szkolenie 2020-11-25 godz. 09:00 
  siedziba PZDR | Jelenia GóraTadeusz Czopor

62Uruchamianie i prowadzenie rolniczego handlu detalicznego szkolenie 2020-11-30 godz. 09:00 
  siedziba PZDR | Jelenia GóraWaldemar Ciesielski

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Kamiennej Górze
ul. Papieża Jana Pawła II 11 A , 58-400 Kamienna Góra, tel. 75 744 78 52
63Upowszechnienie wiedzy i promocja żywności wysokiej jakości - rolnictwo ekologiczne szkolenie on-line 2020-11-06 godz. 10:00  
  Kamienna Góra, ul. Jana Pawła II 11A, "Siedziba PZDR". | Kamienna GóraBożena Zajdel

64Upowszechnianie wiedzy o zakładaniu i prowadzeniu grup producenckich oraz innych form współpracy szkolenie on-line 2020-11-06 godz. 12.00 
  siedziba PZDR | Kamienna GóraMonika Korkuć

65Uruchamianie i prowadzenie rolniczego handlu detaliczne szkolenie on-line 2020-11-10 godz. 12:30 
  siedziba PZDR Kamienna Góra, ul.Jana Pawła II 11A | Kamienna GóraAnna Charewicz

66Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ASF, szczególnie w zakresie przestrzegania zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie oraz konsekwencji związanych z pojawieniem się choroby w stadzie. szkolenie on-line 2020-11-12 godz. 12:00 
  siedziba PZDR | Kamienna GóraMonika Korkuć

67Bilansowanie pasz z wykorzystaniem pasz niemodyfikowanych genetycznie ze szczególnym uwzględnieniem rodzimych źródeł białka. szkolenie on-line 2020-11-18 godz. 12:00 
  siedziba PZDR | Kamienna GóraMonika Korkuć

68Racjonalne gospodarowanie wodą w gospodarstwie szkolenie on-line 2020-11-20 godz. 10:00  
  Kamienna Góra, ul. Jana Pawła II 11A, | Kamienna GóraBożena Zajdel

69Wsparcie rolników w podejmowaniu i rozwoju działalności pozarolniczej szkolenie on-line 2020-11-20 godz. 11:00 
  Kamienna Góra, siedziba PZDR | Kamienna GóraKatarzyna Banaś

70Program upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt wśród rolników województwa dolnośląskiego w latach 2014-2020 szkolenie on-line 2020-11-23 godz. 10:00 
  siedziba PZDR Kamienna Góra, ul.Jana Pawła II 11A | Kamienna GóraAnna Charewicz

71Umowy podpisywane przez rolnika szkolenie on-line 2020-11-27 godz. 11:00  
  Kamienna Góra, siedziba PZDR | Kamienna GóraKatarzyna Banaś

72PROW 2014-2020 Restrukturyzacja małych gospodarstw szkolenie on-line 2020-11-30 godz. 10:00  
  siedziba PZDR Kamienna Góra, ul.Jana Pawła II 11A | Kamienna GóraAnna Charewicz

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
ul. Karola Miarki 1, 59-800 Lubań, 75 722 34 61
73PROW 2014-20. szkolenie 2020-11-12 godz.09:00  
  Stankowice 105 | LeśnaCzesław Kalinowski

74Krótkie łańcuchy dostaw – sprzedaż bezpośrednia, działalność marginalna, lokalna, ograniczona szkolenie 2020-11-13 godz. 09:00  
  Lubań ul. Leśna 57 | LubańAnna Pasternak

75PROW 2014-20. szkolenie 2020-11-16 godz. 09:00  
  Lubań, ul. Karola Miarki 1, | LubańDonata Kusiak- Maciaszek

76Mała retencja w gospodarstwach rolnych szkolenie 2020-11-18 godz. 09:00 
  siedziba PZDR | LubańDanuta Łuksza

77Upowszechnianie wiedzy o zakładaniu i prowadzeniu grup producenckich oraz innych form współpracy szkolenie 2020-11-25 godz. 09:00  
  Siekierczyn 205 | SiekierczynJan Gancarz

78Umowy podpisywane przez rolników. szkolenie 2020-11-27 godz. 09:00  
  Siedziba PZDR | LubańJan Gancarz

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Lwówku Śląskim
ul. Wojska Polskiego 25c, 59-600 Lwówek Śląski, tel. 75 782 21 36
79Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze zródeł rolniczych zgodnie z Prawem Wodnym szkolenie 2020-11-04 godz. 9:00  
  Wleń, ul.Chopina 2, OKSiT | WleńJan Jaśkiewicz

80Upowszechnianie wiedzy na temat produkcji żywności na niewielką skalę szkolenie 2020-11-05 godz. 10:00  
  siedziba PZDR | Lwówek ŚląskiHenryk Didyk

81Umowy podpisywane przez rolnika szkolenie 2020-11-05 godz. 11:00  
  siedziba PZDR | Lwówek ŚląskiAndrzej Larek

82Wsparcie rolników w podejmowaniu i rozwoju działalności pozarolniczej szkolenie 2020-11-05 godz. 9:00  
  Wleń, ul.Chopina 2, OKSiT | WleńJan Jaśkiewicz

83Upowszechnianie wiedzy i promocja produkcji zdrowej żywności szkolenie 2020-11-09 godz. 9:00 
  | WleńJan Jaśkiewicz

84Upowszechnianie wiedzy i promocja żywności wysokiej jakości - rolnictwo ekologiczne szkolenie 2020-11-12 godz. 11:25  
  Wleń, ul.Chopina 2, OKSiT | WleńJan Jaśkiewicz

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Miliczu
ul. Kopernika 3, 56-300 Milicz, tel. 71 384 21 59
85 Mała retencja w gospodarstwach rolnych szkolenie on-line 2020-11-13 godz. 10:00 
  PZDR Milicz | MiliczRafał Ozga

86Krótkie łańcuchy dostaw – sprzedaż bezpośrednia, działalność marginalna, lokalna, ograniczona szkolenie on-line 2020-11-16 godz. 09:00 
  Krośnice,Centrum Edukacyjno- Turystyczno- Sportowe,ul. Sanatoryjna 19,sala konferencyjna | KrośniceTomasz Bieganek

87Upowszechnianie wiedzy o zakładaniu i prowadzeniu grup producenckich oraz innych form współpracy szkolenie on-line 2020-11-17 godz. 10:00 
  PZDR Milicz | MiliczKatarzyna Kozioł

88 Racjonalne gospodarowanie wodą w gospodarstwie szkolenie 2020-11-17 godz. 10:00 
  Cieszków,Gminne Centrum Kultury, ul Sikorskiego 35 | CieszkówRafał Ozga

89“ Wsparcie rolników w podejmowaniu i rozwoju działalności pozarolniczej” szkolenie on-line 2020-11-19 godz. 13:00 
  PZDR Milicz | MiliczJanina,Iwona Turowska

90 Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ASF, szczególnie w zakresie przestrzegania zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie oraz konsekwencji związanych z pojawieniem się choroby w stadzie szkolenie on-line 2020-11-24 godz. 10:00 
  PZDR Milicz | MiliczKatarzyna Kozioł

91„Upowszechnianie wiedzy na temat produkcji żywności na niewielką skalę” szkolenie on-line 2020-11-26 godz. 12:00  
  PZDR Milicz | MiliczKatarzyna Kozioł

92Współpraca oraz wymiana wiedzy pomiędzy nauką a praktyka – upowszechnianie rozwiązań nowych oraz innowacyjnych w produkcji roślinnej) szkolenie 2020-11-27 godz. 09:00 
  Krośnice,Centrum Edukacyjno- Turystyczno- Sportowe,ul. Sanatoryjna 19,sala konferencyjna | KrośniceTomasz Bieganek

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Oleśnicy
ul. Wiejska 2, 56-400 Oleśnica, tel. 71 314 93 63
93Upowszechnianie wiedzy na temat produkcji żywności na niewielką skalę szkolenie on-line 2020-11-03 godz. 09:30 
  Oleśnica | OleśnicaKatarzyna Walczak

94Uruchamianie i prowadzenie rolniczego handlu detalicznego szkolenie on-line 2020-11-05 godz. 12.00 
  Oleśnica | OleśnicaNiemier Anna

95Technologia produkcji roślinnej - wybrane elementy uprawy, nawożenia i ochrony roślin szkolenie on-line 2020-11-06 godz. 10:00 
  Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Oleśnicy | OleśnicaAndrzej Słapek

96Wsparcie rolników w podejmowaniu i rozwoju działalności pozarolniczej szkolenie on-line 2020-11-09 godz. 09:00  
  Oleśnica | OleśnicaKatarzyna Walczak

97Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych szkolenie on-line 2020-11-10 godz. 12:00 
  Oleśnica, ul. Wiejska 2, Biuro PZDR Olesnica | OlesnicaTeleszko czesław

98Upowszechnianie dobrych praktyk rolniczych mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, programu azotanowego oraz wymagań ramowej dyrektywy wodnej szkolenie on-line 2020-11-12 godz. 10:00 
  Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Oleśnicy | OleśnicaAndrzej Słapek

99Zasady przyznawania płatności obszarowych na rok 2020 szkolenie on-line 2020-11-13 godz. 11:00 
  Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Oleśnicy, ul. Wiejska 2, 56-400 Oleśnica | OleśnicaEugenia Cieśla

100Premie dla młodych rolników, Płatnosci dla rolników przekazujacych małe gospodarstwa. szkolenie on-line 2020-11-16 godz. 10:00 
  Oleśnica, ul. Wiejska 2, Biuro PZDR Olesnica | OlesnicaTeleszko czesław

101Uruchamianie i prowadzenie rolniczego handlu detalicznego szkolenie on-line 2020-11-17 godz. 12:50  
  Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Oleśnicy | OleśnicaAndrzej Słapek

102 Problem suszy w rolnictwie i metody ograniczania szkolenie on-line 2020-11-18 godz. 12.00 
  Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Oleśnica ul. Wiejska 2, 56-400 Oleśnica, | OleśnicaNiemier Anna

103Zasady przyznawania płatności obszarowych na rok 2020 szkolenie on-line 2020-11-19 godz. 10:00 
  Oleśnica, ul. Wiejska 2, Biuro PZDR Olesnica | OlesnicaTeleszko czesław

104Uruchomienie i prowadzenie rolniczego handlu detalicznego szkolenie on-line 2020-11-20 godz. 11:00 
  Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Oleśnicy, ul. Wiejska 2, 56-400 Oleśnica | OleśnicaEugenia Cieśla

105Produkty w systemach jakości żywności wspierane w PROW 2014-2020 szkolenie on-line 2020-11-23 godz. 09:00 
  Oleśnica | OleśnicaKatarzyna Walczak

106Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ASF, szczególnie w zakresie przestrzegania zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujacych trzode chlewna. szkolenie on-line 2020-11-25 godz. 10:00 
  Oleśnica, ul. Wiejska 2, Biuro PZDR Olesnica | OlesnicaTeleszko czesław

107Współpraca oraz wymiana wiedzy pomiędzy nauką a praktyka – upowszechnianie rozwiązań nowych oraz innowacyjnych w produkcji roślinnej szkolenie on-line 2020-11-26 godz. 09:00 
  Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Oleśnicy | OleśnicaAndrzej Słapek

108Upowszechnianie wiedzy na temat przeciwdziałania antybiotykoodporności u ludzi i zwierzat. szkolenie on-line 2020-11-27 godz. 11:00  
  Oleśnica, ul. Wiejska 2, Biuro PZDR Olesnica | OlesnicaTeleszko czesław

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Oławie
ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława, tel. 71 313 94 81
109Upowszechnianie wiedzy i promocja produkcji zdrowej żywności. szkolenie 2020-11-04 godz. 08:30 
  Piskorzów, świetlica wiejska, Piskorzów 33a | Domaniów Wierzbicka Małgorzata

110Adaptacja do zmian klimatu. Wpływ produkcji rolnej na zmiany klimatu. szkolenie 2020-11-04 godz. 10:00  
  Piskorzów, świetlica wiejska, Piskorzów 33a | DomaniówAneta Sowińska

111Umowy podpisywane przez rolnika szkolenie 2020-11-05 godz. 08:30  
  Piskorzów 33a, świetlica wiejska | DomaniówZofia Barabasz

112Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Prawem Wodnym szkolenie 2020-11-05 godz. 10:00  
  Piskorzów, świetlica wiejska, Piskorzów 33a | DomaniówAneta Sowińska

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Polkowicach
ul. Spółdzielcza 2, 59-100 Polkowice, tel. 76 845 46 93
113Wsparcie rolników w podejmowaniu i rozwoju działalności pozarolniczej szkolenie on-line 2020-11-25 godz. 08:00 
  PZDR Polkowice ul.Spółdzielcza 2, 59-100 Polkowice | PolkowiceIzabela Skut

114Umowy podpisywane przez rolnika szkolenie on-line 2020-11-27 godz. 09:00 
  PZDR Polkowice ul.Spółdzielcza 2, 59-100 Polkowice | PolkowiceIzabela Skut

115Upowszechnianie wiedzy o zakładaniu i prowadzeniu grup producenckich oraz innych form współpracy szkolenie on-line 2020-11-30 godz.09:00  
  PZDR Polkowice ul.Spółdzielcza 2, 59-100 Polkowice | PolkowiceGrzegorz Pyrcz

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Środzie Śląskiej
ul. Wrocławska 2, 55-300 Środa Śl., tel. 71 317 29 59
116Upowszechnianie wiedzy i promocja żywności wysokiej jakości - rolnictwo ekologiczne szkolenie on-line 2020-11-09 godz. 13.00 
  Środa Śląska, Starostwo Powiatowe, ul. Wrocławska 2, sala konferencyjna | Środa ŚląskaMonika Panasiewicz-Pasiut

117Mała retencja w gospodarstwach rolnych szkolenie on-line 2020-11-23 godz. 12:00 
  Środa Śląska, Starostwo Powiatowe, ul. Wrocławska 2, sala konferencyjna | Środa ŚląskaMonika Panasiewicz-Pasiut

118 PROW 2014-2020 - Restrukturyzacja małych gospodarstw. szkolenie on-line 2020-11-24 godz. 10:00 
  Środa Śląska | Środa ŚląskaZbigniew Plesowicz

119Współpraca oraz wymiana wiedzy pomiędzy nauką a praktyka – upowszechnianie rozwiązań nowych oraz innowacyjnych w produkcji roślinnej szkolenie on-line 2020-11-26 godz. 12:00 
  Środa Śląska | Środa ŚląskaZbigniew Plesowicz

120Bezpieczeństwo żywności oraz ochrona zwierząt w szczególności obowiązujących przy uboju z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią szkolenie on-line 2020-11-27 godz. 10:00 
  Środa Śląska | Środa ŚląskaZbigniew Plesowicz

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Świdnicy
ul. Wałbrzyska 25/27, 58-100 Świdnica, tel. 74 852 20 21
121PROW 2014-2020 - Restrukturyzacja małych gospodarstw. szkolenie 2020-11-16 godz. 10:00  
  Świdnica, siedziba PZDR, ul. Wałbrzyska 25/27 | powiat świdnickiBożena Pospiszyl

122Racjonalne gospodarowanie wodą w gospodarstwie szkolenie 2020-11-16 godz. 11:00 
  siedziba PZDR ul. Wałbrzyska 25/27 Świdnica | ŚwidnicaJan Burblis

123Program upowrzechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt wśród rolników województwa dolnośląskiego na lata 2014-2020. szkolenie 2020-11-24 godz. 10:00  
  siedziba PZDR ul. Wałbrzyska 25/27 Świdnica | ŚwidnicaJan Burblis

124 Upowszechnianie wiedzy na temat produkcji żywności na niewielką skalę szkolenie 2020-11-24 godz. 11:00  
  Świdnica, siedziba PZDR, ul. Wałbrzyska 25/27 | powiat świdnickiBożena Pospiszyl

125Wsparcie rolników w podejmowaniu i rozwoju działalności pozarolniczej szkolenie on-line 2020-11-25 godz. 10.00  
  internet | powiat świdnickiIwona Polak

126Rozwój przedsiębiorczości w ramach PROW 2014-2020 szkolenie on-line 2020-11-25 godz. 13.00  
  internet | powiat świdnickiIwona Polak

127Upowszechnianie wiedzy o zakładaniu i prowadzeniu grup producenckich oraz innych form współpracy szkolenie 2020-11-30 godz. 09:00  
  PZDR Świdnica | powiat świdnickiIwona Polak

128Krótkie łańcuchy dostaw – sprzedaż bezpośrednia, działalność marginalna, lokalna, ograniczona szkolenie on-line 2020-11-30 godz. 11:00 
  internet | powiat świdnickiIwona Polak

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wałbrzychu
ul. Mickiewicza 42, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 842 62 72 (607-307-673)
129Rola wapnowania w procesie produkcji rolniczej. Upowszechnianie wiedzy nt. ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie szkolenie on-line 2020-11-30 godz. 12:00  
  siedziba PZDR | WałbrzychKatarzyna Hofman

130Upowszechnianie wiedzy i promocja żywności wysokiej jakości - rolnictwo ekologiczne szkolenie on-line 2020-11-30 godz. 13:00  
  siedziba PZDR | WałbrzychKatarzyna Hofman

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Ząbkowicach Śląskich
ul. Daleka 19, 57-200 Ząbkowice Śląskie, tel. 74 815 17 51
131Pozyskiwanie środków finansowych na rozwój gospodarstw rolnych w ramach PROW 2014-2020 szkolenie on-line 2020-11-06 godz. 12:00 
  PZDR Ząbkowice Śl. | Ząbkowice ŚląśkieKrzysztof Dyda

132Upowszechnianie wiedzy na temat produkcji żywności na niewielką skalę szkolenie on-line 2020-11-13 godz. 8:45 
  PZDR Ząbkowice Śl. | Ząbkowice ŚląśkieKrzysztof Dyda

133Wsparcie rolników w podejmowaniu i rozwoju działalności pozarolniczej szkolenie on-line 2020-11-18 godz. 8:45 
  PZDR Ząbkowice Śl. | Ząbkowice ŚląśkieKrzysztof Dyda

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Złotoryi
ul. Basztowa 12, 59-500 Złotoryja, tel. 76 878 35 42
134Rolnictwo społeczne jako dodatkowa działalność w gospodarstwie rolnym. szkolenie on-line 2020-11-09 godz. 13:00  
  internet | Celina Galik

135Zasady przyznawania płatności obszarowych na rok 2020 szkolenie 2020-11-18 godz. 10:00 
  Uniejowice88, 59-516 Zagrodno | ZagrodnoGrażyna Konarska

136Upowszechnianie wiedzy na temat produkcji żywności na niewielką skalę szkolenie 2020-11-20 godz. 11:00  
  PZDR Złotoryja | ZłotoryjaGrażyna Konarska


137  
  |
Ze względu na możliwość zmian w harmonogramie, zainteresowanych prosimy o kontakt z odpowiednim Zespołem Doradców.


Dział Metodyki Doradztwa Szkoleń i Wydawnictw DODR we Wrocław.