Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Praca w DODR

Obecnie poszukujemy kandydatów na następujące stanowiska:

KiOP-1100-27/17

stanowisko: kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego

miejsce pracy: Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Górze Śląskiej

Od kandydatów oczekujemy:

  • wykształcenie wyższe (mile widziane rolnicze)
  • znajomość specyfiki współpracy z rolnikami
  • odpowiedzialność, zdolności przywódcze
  • koordynowanie pracy doradców rolniczych
  • dobrej organizacji pracy
  • umiejętność współpracy w zespole
  • zdolności interpersonalne
  • obsługa programów MS Office
  • czynne prawo jazdy, mile widziany własny samochód
  • znajomość ustawy o Zamówieniach Publicznych.

Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

obsługa rolników, kierowanie zespołem doradców, doradztwo rolno-środowiskowe, prowadzenie bezpośredniego doradztwa rolniczego indywidualnego i grupowego dla zainteresowanych rolników i mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, ekologii i ochrony środowiska, ekonomiki i przedsiębiorczości, technologii produkcji; pomoc rolnikom w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o środki finansowe z funduszy Unii Europejskiej (PROW 2014-2020) lub innych z instytucji krajowych i zagranicznych, organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, pokazów seminariów dla rolników, organizowanie projektów planów działania PZDR, pomoc rolnikom w zakresie prowadzenia na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych w systemie FADN, współpraca z władzami samorządowymi, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rolnictwa, obsługa aplikacji e-wniosek.

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony poprzedzona okresem próbnym
Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy

Liczba godzin pracy w tygodniu: 40

Oferty pracy, tj.: CV, list motywacyjny, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodne na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (DODR) ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław, dla celów obecnej i przyszłych rekrutacji na stanowisko Kierownika Powiatowego Zespołu Doradców Rolniczych uruchomionych w ciągu 36 miesięcy od daty przesłania mojej aplikacji , prowadzonych na potrzeby DODR, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych tekst jednolity: Dz. U z 2016 r poz. 922 ze zm. Podanie przez mnie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje mi prawo dostępu treści swoich danych i ich poprawiania”  proszę przesyłać w terminie do  20.10.2017 r. na adres mailowy kadry@dodr.pl, bądź listownie na poniżej podany adres:

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

ul. Zwycięska 8,  53-033 Wrocław

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pod nr tel. 71 339-86-51 proszę kierować swoje pytania związane z rekrutacją.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmodyfikowano: 16.10.2017