Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

Praca w DODR

KiOP-1100-13/17

OFERTA PRACY

Stanowisko: specjalista ds. przedsiębiorczości wiejskiego gospodarstwa domowego i agroturystyki

Miejsce pracy: Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Miliczu

Od kandydatów oczekujemy:
-  wykształcenie wyższe (mile widziane rolnicze)
-  min. pół roku stażu pracy
-  znajomości specyfiki współpracy z rolnikami
-  komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole
-  zdolności interpersonalne oraz odpowiedzialność
-  umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy i dobra organizacja pracy
-  znajomości obsługi komputera oraz  programu MS Office
-  czynne prawo jazdy kat. B, mile widziany własny samochód

Mile widziani kandydaci z terenu powiatu milickiego lub powiatów sąsiednich.

Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:
prowadzenie bezpośredniego doradztwa rolniczego indywidualnego i grupowego dla zainteresowanych rolników i mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, ekologii i ochrony środowiska, ekonomiki i przedsiębiorczości, technologii produkcji oraz gospodarstwa wiejskiego i agroturystyki; aktywizacja społeczno-kulturalna mieszkańców wsi ze szczególnym uwzględnieniem edukacji kobiet i młodzieży oraz zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego; promowanie i rozwój inicjatyw lokalnych młodzieży wiejskiej; upowszechnianie wiedzy z zakresu zdrowego i ekologicznego żywienia rodziny; oddziaływanie na poprawę stanu estetycznego i sanitarnego zagród wiejskich; pomoc rolnikom w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o środki finansowe z funduszy Unii Europejskiej lub innych z instytucji krajowych i zagranicznych, współpraca z władzami samorządowymi, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rolnictwa.

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę poprzedzona okresem próbnym

Zmianowość: 1 zmiana

Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy

Liczba godzin pracy w tygodniu: 40

Wymagane dokumenty:
CV, list motywacyjny, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) poświadczone własnoręcznym podpisem.

Dokumenty należy składać do 12 maja 2017 r. osobiście lub na adres mailowy kadry@dodr.pl, bądź listownie na poniżej podany adres:
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu,
ul. Zwycięska 8,  53-033 Wrocław.

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.  Osoba do kontaktu: Monika Maślarz

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zmodyfikowano: 21.04.2017