Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Praca w DODR

OFERTY PRACY:

KiOP-1100-11/18

stanowisko: specjalista ds. budowlano-remontowych

miejsce pracy: DODR we Wrocławiu, Dział Administracyjno-Gospodarczy
 
Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenie wyższe (mile widziane techniczne budowlane lub pokrewne)
 • praktyczna znajomość ustawy Prawo Budowlane
 • praktyczna znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • mile widziana  umiejętność kosztorysowania
 • mile widziane uprawnienia budowlane
 • znajomość przepisów prawnych niezbędnych na stanowisku pracy
 • zaangażowanie, odpowiedzialność, dyspozycyjność

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:  sporządzanie planów remontów obiektów budowlanych, prowadzenie książek obiektów budowlanych, przygotowywanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane, sporządzanie kosztorysów, analiza dokumentacji technicznej i projektowej,  nadzorowanie prac remontowo – budowlanych.

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar etatu: ½ etatu lub 1 etat

Wymagane dokumenty:
1.    CV
2.    list motywacyjny
3.  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych poświadczone własnoręcznym podpisem, o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. budowlano-remontowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”

Dokumenty proszę przesyłać w terminie do 15.06.2018 r. na adres mailowy: kadry@dodr.pl, bądź listownie na poniżej podany adres:  
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu,
ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KiOP-1100-12/18

stanowisko:                stażysta/doradca

miejsce pracy:             Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Trzebnicy

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenie wyższe rolnicze lub pokrewne
 • mile widziane min. pół roku stażu pracy
 • znajomości specyfiki współpracy z rolnikami
 • odpowiedzialności, dokładności, samodzielności, dyspozycyjności, dobrej organizacji pracy
 • umiejętności współpracy w zespole oraz zdolności interpersonalnych
 • znajomości obsługi komputera oraz  programu MS Office
 • mile widziane czynne prawo jazdy, własny samochód

Mile widziani kandydaci z terenu powiatu trzebnickiego lub powiatów sąsiednich.

Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

obsługa rolników, prowadzenie bezpośredniego doradztwa rolniczego indywidualnego i grupowego dla zainteresowanych rolników i mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, ekologii i ochrony środowiska, ekonomiki i przedsiębiorczości, technologii produkcji; pomoc rolnikom w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o środki finansowe z funduszy Unii Europejskiej lub innych z instytucji krajowych i zagranicznych, współpraca z władzami samorządowymi, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rolnictwa.

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę poprzedzona okresem próbnym
Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy

Liczba godzin pracy w tygodniu: 40

Wymagane dokumenty:

1.  CV;
2.  list motywacyjny;
3.  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych poświadczone własnoręcznym podpisem, o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko stażysta/doradca zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”

Dokumenty proszę przesyłać w terminie do 24.06.2018 na adres mailowy: kadry@dodr.pl, bądź listownie na poniżej podany adres: 

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław.

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KiOP-1100-13/18

stanowisko:                stażysta/doradca

miejsce pracy:             Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Zgorzelcu

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenie wyższe rolnicze lub pokrewne
 • mile widziane min. pół roku stażu pracy
 • znajomości specyfiki współpracy z rolnikami
 • odpowiedzialności, dokładności, samodzielności, dyspozycyjności, dobrej organizacji pracy
 • umiejętności współpracy w zespole oraz zdolności interpersonalnych
 • znajomości obsługi komputera oraz  programu MS Office
 • mile widziane czynne prawo jazdy, własny samochód

Mile widziani kandydaci z terenu powiatu zgorzeleckiego lub powiatów sąsiednich.

Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

obsługa rolników, prowadzenie bezpośredniego doradztwa rolniczego indywidualnego i grupowego dla zainteresowanych rolników i mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, ekologii i ochrony środowiska, ekonomiki i przedsiębiorczości, technologii produkcji; pomoc rolnikom w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o środki finansowe z funduszy Unii Europejskiej lub innych z instytucji krajowych i zagranicznych, współpraca z władzami samorządowymi, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rolnictwa.

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę poprzedzona okresem próbnym
Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy

Liczba godzin pracy w tygodniu: 40

Liczba etatów: 2

Wymagane dokumenty:

1.   CV;
2.   list motywacyjny;
3.  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych poświadczone własnoręcznym podpisem, o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko stażysta/doradca zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”

Dokumenty proszę przesyłać w terminie do 24.06.2018 r. na adres mailowy: kadry@dodr.pl, bądź listownie na poniżej podany adres: 

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu,
ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław.

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KiOP-11-00-14/18

stanowisko:      specjalista ds. administracyjnych

miejsce pracy: DODR we Wrocławiu, Dział Administracyjno-Gospodarczy
 
Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenie wyższe (mile widziana specjalność w administracji)
 • praktyczna znajomość prawa administracyjnego materialnego w zakresie gospodarowania nieruchomościami
 • praktyczna znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • zaangażowanie, odpowiedzialność, dyspozycyjność
 • preferowani kandydaci z doświadczeniem w administracji publicznej

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:  prowadzenie spraw związanych z wynajmem lokali i pomieszczeń, przygotowywanie umów najmu, naliczanie czynszów oraz opłat, wystawianie faktur oraz not księgowych, udział w prowadzeniu spraw z zakresu zamówień publicznych, realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem działu oraz innych komórek organizacyjnych.

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar etatu: 1 etat

Wymagane dokumenty:
1.    CV;
2.    list motywacyjny;
3.  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych poświadczone własnoręcznym podpisem, o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. administracyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”

Dokumenty proszę przesyłać w terminie do 24.06.2018 r. na adres mailowy: kadry@dodr.pl, bądź listownie na poniżej podany adres:  
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu,
ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław.


Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ
DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO - (PDF - 143 kB)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pod nr tel. 71 339-86-51 proszę kierować swoje pytania związane z rekrutacją.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmodyfikowano: 14.06.2018