Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

Komórki organizacyjne DODR we Wrocławiu

 


Centrala    Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego   Komórki organizacyjne


Dział Księgowości

Ludwika Majkowska - Główny Księgowy
tel. 71 339 80 21 wew. 130


Dział Kadr i Organizacji Pracy

Dorota Rycerz - Kierownik
tel. 71 339 80 21 wew. 110


Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska

Urszula Kozaczuk - Kierownik
tel. 71 339 80 21 wew. 185


Dział Technologii Produkcji Rolniczej

Stanisław Leń - p.o. Kierownik
tel. 71 339 80 21 wew. 180


Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

Regina Hołda - Kierownik
tel. 71 339 80 21 wew. 160 


Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich

Renata Dyląg - Kierownik
tel. 71 339 80 21 wew. 150 


Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw

Ewa Bieńkowska - Kierownik
tel. 71 339 80 21 wew. 197


Dział Teleinformatyki

Lilianna Grzesiewicz - p.o. Kierownik
tel. 71 339 80 21 wew. 220


Dział Administracyjno-Gospodarczy

Stefanos Ewangielu - p.o. Kierownik
tel. 71 339 80 21 wew. 200
w zastępstwie Małgorzata Błaszkowska - p.o. Kierownik
tel. 71 339 80 21 wew. 200

 

Stanowisko do Spraw Obsługi Prawnej

Jarosław Krzan
tel. 71 339 80 21 wew. 270


Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Andrzej Kędzia
tel. 71 339 80 21 wew. 167

 

Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa Informacji,
Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych


 

Zmodyfikowano: 03.03.2017