Ostatnia aktualizacja: 07.02.2020 11:22:07
Szkolenia wg miejsca realizacji
na terenie powiatu: legnickiego
Wersja do druku --
Wybór powiatu


Harmonogram w styczniu 2020 r.

Lp.TematFormaTermin
 Miejsce |GminaOdpowiedzialny
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Chojnowie
ul. Reja 8, 59-570 Chojnów, tel. 76 818 19 41
1 Produkty regionalne i tradycyjne szansą rozwoju wsi dolnośląskiej pokaz 2020-01-03 godz. 10:00
  pracownia WGD w budynku PZDR Chojnów ul. Reja 8, 59-570 Chojnów | ChojnówTeresa Hapon

2 Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ASF, szczególnie w zakresie przestrzegania zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie oraz konsekwencji związanych z pojawieniem się choroby w stadzie szkolenie 2020-01-03 godz. 10:00
  sala narad w budynku PZDR Chojnów ul. Reja 8, 59-570 Chojnów | ChojnówAndrzej Olszański tel. 768188400

3Pomoc ze środków unijnych i publicznych dla gospodarstw poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych ( PROW 2014-2020, kredyty klęskowe) szkolenie 2020-01-03 godz. 11:30
  sala narad w budynku PZDR Chojnów ul. Reja 8, 59-570 Chojnów | ChojnówTadeusz Orlański tel. 768188400

4Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Prawem Wodnym. szkolenie 2020-01-16 godz. 10:00
  sala narad w budynku PZDR Chojnów ul. Reja 8, 59-570 Chojnów | ChojnówTadeusz Orlański tel. 768188400

5Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Prawem Wodnym. szkolenie 2020-01-16 godz. 12:00
  sala narad w budynku PZDR Chojnów ul. Reja 8, 59-570 Chojnów | ChojnówMałgorzata Rucińska tel. 768188400

6 Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin. szkolenie 2020-01-17 godz. 09:00
  sala narad w budynku PZDR Chojnów ul. Reja 8, 59-570 Chojnów | ChojnówDanuta Jung tel. 768188400

7 Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin szkolenie 2020-01-24 godz. 09:00
  sala narad w budynku PZDR Chojnów ul. Reja 8, 59-570 Chojnów | ChojnówDanuta Jung tel. 768188400

8Upowszechnianie wiedzy na temat przeciwdziałania antybiotykooporności u ludzi i zwierząt. szkolenie 2020-01-24 godz. 18:00
  Miłkowice, świetlica wiejska | MiłkowiceBarbara Piechowicz

9Adaptacja do zmian klimatu. Wpływ produkcji rolnej na zmiany klimatu szkolenie 2020-01-28 godz. 10:00
  Prochowice Urząd Miasta i Gminy Rynek 1 | ProchowiceMarian Karasek

10 Współpraca oraz wymiana wiedzy pomiędzy nauką a praktyka – upowszechnianie rozwiązań nowych oraz innowacyjnych w produkcji roślinnej szkolenie 2020-01-30 godz. 10:00
  sala narad w budynku PZDR Chojnów ul. Reja 8, 59-570 Chojnów | ChojnówTadeusz Orlański tel. 768188400

11Umowy podpisywane przez rolnika szkolenie 2020-01-30 godz. 12:30
  sala narad w budynku PZDR Chojnów ul. Reja 8, 59-570 Chojnów | ChojnówAndrzej Olszański tel. 768188400
Ze względu na możliwość zmian w harmonogramie, zainteresowanych prosimy o kontakt z odpowiednim Zespołem Doradców.


Dział Metodyki Doradztwa Szkoleń i Wydawnictw DODR we Wrocław.