Konferencja „Promocja tradycyjnej żywności przez Koła Gospodyń Wiejskich w kontekście Zielonego ładu”

W dniu 07. września Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu zorganizował konferencję pt. „Promocja tradycyjnej żywności przez Koła Gospodyń Wiejskich w kontekście Zielonego Ładu”. 

Jej celem było:

  • utworzenie wspólnej płaszczyzny do zdobycia fachowej wiedzy z przetwórstwa tradycyjnej żywności,
  • umożliwienie wymiany kontaktów, integracja i tworzenie sieci pomiędzy dolnośląskimi Kołami Gospodyń Wiejskich,
  • prezentacja dobrych praktyk w zakresie działalności KGW.

W konferencji udział wzięło 50 osób – członkowie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Dolnego Śląska, przedstawiciele doradztwa rolniczego oraz instytucji zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich. 
Konferencję otworzył Dyrektor DODR Marek Tarnacki, który przedstawił znaczenie działalności Kół Gospodyń Wiejskich w rozwoju wsi dolnośląskiej. Podkreślił także znaczenie przeciwdziałania zmianom klimatu. 
Następnie Paweł Hawrylewicz z Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu zaprezentował działalność Kół Gospodyń Wiejskich w kontekście Zielonego Ładu, wskazując na ich rolę w skracaniu łańcuchów dostaw, zgodnie ze strategią „Od pola do stołu”. Opowiedział także o możliwościach wsparcia finansowego na działalność KGW.
Pisarka i dziennikarka kulinarna Barbara Jakimowicz-Klein zaprezentowała produkty regionalne i tradycyjne jako elementy promocji działalności Kół Gospodyń Wiejskich i podała przykłady działań w zakresie dziedzictwa kulinarnego na terenie naszego województwa. 
W programie zaplanowano również część interaktywną. Joanna Konczanin (MasterSkills), psycholog i coach pokazała sposoby wzajemnego wsparcia, inicjowania i realizowania wspólnych projektów, komunikacji i unikania zagrożeń w realizacji wspólnych celów – od strony psychologiczno-praktycznej.

Konferencja była okazją do wręczenia nagród doradcom rolniczym, laureatom III edycji Konkursu „Doradca Roku” – Marii Borsukiewicz, Dorocie Fornal i Małgorzacie Szychowskiej.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja opracowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu, organizowana w ramach operacji do realizacji w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego (SIR).