Informacja GUS - Ceny produktów rolnych we wrześniu 2023 roku

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych wzrosły we wrześniu 2023 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 0,2%), natomiast w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku spadły (o 18,2%).

We wrześniu 2023 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły ceny skupu większości produktów rolnych przy spadku cen jęczmienia, kukurydzy, ziemniaków, żywca wołowego i drobiu. Na targowiskach taniej niż w sierpniu br. sprzedawano wszystkie produkty rolne.

W stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku, zarówno w skupie, jak i na targowiskach odnotowano spadek cen większości produktów rolnych, z wyjątkiem żywca wieprzowego w skupie i ziemniaków na obu rynkach.