Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 11.01.2021

Druga połowa grudnia przyniosła pogodę zmienną, ale dość ciepłą jak na tę porę roku. Temperatura w dzień wzrastała do 7–80C, miejscami nawet do 120C. W nocy utrzymywała się w pobliżu zera. Przełom grudnia i stycznia był wietrzny i deszczowy. Na początku roku pojawiły się przymrozki, a także opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu.

W nocy temperatura gdzieniegdzie spadała nawet do –6 oC, natomiast w dzień utrzymywała się na poziomie od 0 do 6oC. Taka temperatura korzystnie wpływa na przezimowanie ozimin. Natomiast brak okrywy śnieżnej nie chroni przed ewentualnymi silnymi mrozami i zimnym wiatrem, które zwiększają ryzyko wysmaleń. Brak okrywy śnieżnej daje także możliwość skutecznego plądrowania pól przez leśną zwierzynę.

W zależności od terminu siewu zboża ozime znajdują się w fazie krzewienia (siew terminowy). Te wysiane później znajdują się w fazie pierwszych liści. Na większości plantacji obsianych terminowo, gdzie wykonano jesienne zabiegi ochrony roślin, nie ma presji ze strony chorób czy chwastów. Problem pojawia się na polach obsianych zdecydowanie później. Ze względu na późny termin siewu, zabiegi ochrony roślin zostały przełożone na wiosnę, co skutkuje silną presją chorób grzybowych i chwastów.

Rzepaki, w zależności od terminu siewu, znajdują się w fazie rozety liściowej 8-10 liści. Gdzieniegdzie jest to nawet 10-12 liści. Ze względu na brak wilgoci w glebie wschody roślin nie były równomierne. Sytuacja nieco się poprawiła po wystąpieniu opadów deszczu. Rośliny weszły w stan spoczynku zimowego. Na niektórych plantacjach zaobserwowano porażenie ze strony suchej zgnilizny kapustnych.

Rośliny okopowe zostały zebrane z pól. Ziemniaki są w przechowalniach, a buraki praktycznie w całości zostały odebrane z pól. Sady znajdują się w stanie uśpienia.

Sytuacja na rynkach skupu

Ceny skupu zbóż w grudniu bez większych zmian w porównaniu z ubiegłym miesiącem, są jednak wyższe niż rok temu. Średnia cena sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej w styczniu wynosiła 80,90 zł/dt i nie zmieniła się w ciągu miesiąca. Rok temu średnia cena wynosiła 68,44 zł/dt (wzrost ceny o ok. 18%). W styczniu 2021 roku można było uzyskać za pszenicę konsumpcyjną maksymalnie 90,00 zł/dt. Cena pszenicy paszowej nieznacznie wzrosła w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Średnio skupowano ją po 76,37 zł/dt (o 2% drożej). Cena jest wyższa od ubiegłorocznej o 15%, uzyskiwano wtedy średnio 66,70 zł/dt. Jęczmień paszowy osiągał w styczniu średnią cenę 60,11 zł/dt, o 3% mniej niż miesiąc wcześniej i tyle samo, co rok temu. Cena skupu kukurydzy, w zależności od stopnia wilgotności, wynosi od 55,00 do 70,00 zł/dt. W styczniu ubiegłego roku było to od 40,00 do 68,00 zł/dt.

Średnie ceny skupu żywca młodego bydła opasowego w styczniu niewiele zmieniły się w ciągu miesiąca i wynoszą od 5,80 zł/kg do 8,60 zł/kg, średnio uzyskiwano 6,96 zł/kg. Podobnie było rok temu, kiedy hodowcy sprzedawali opasy średnio po 7,02 zł/kg.

Ceny skupu tuczników w ciągu roku spadły o 30%. W połowie stycznia można było uzyskać 3,87 zł/kg, rok temu było to 5,65 zł/kg. Cena spadła o 13% w ciągu miesiąca.

Średnie ceny skupu mleka są podobne do cen grudniowych i cen w analogicznym okresie zeszłego roku. Rolnicy uzyskują od 0,85 do 1,80 zł/l. Najczęściej oferowaną ceną skupu jest 1,28 zł/l. Średnia cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych wynosi maksymalnie 3,00 z/l, średnio płacono około 2,20 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Ceny nawozów pozostają bez większych zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca, ale są nieco niższe niż rok temu.

Średnie ceny nawozów wynoszą:

  • mocznik 46% N –140,98 zł/dt (cena bez zmian w stosunku do ubiegłego miesiąca, natomiast w porównaniu do roku ubiegłego spadek ceny o 6%),
  • polifoska 8 – 170,96 zł/dt (cena bez większych zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca i zeszłego roku),
  • saletra amonowa 34% –111,15 zł/dt (cena wzrosła o 4% w porównaniu do ubiegłego miesiąca, ale jest niższa o 6% niż rok temu).

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy na Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych został wydłużony do 15 lutego 2021 r.

Pomoc na Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych jest finansowana z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. O takie dofinansowanie może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku w zakresie co najmniej jednego z następujących kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności: 01.61.Z – Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną, 01.62.Z – Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, 01.63.Z – Działalność usługowa następująca po zbiorach.

Refundacji podlega do 50% kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się m.in. koszty zakupu lub leasingu (zakończonego przeniesieniem prawa własności) nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej, aparatury pomiarowej i kontrolnej, sprzętu komputerowego i oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług, wdrożenia systemu zarządzania jakością, opłat za patenty i licencje. Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie 500 tys. zł na jednego beneficjenta.

Dofinansowanie nie obejmuje zakupu nieruchomości, rzeczy używanych, jak również kosztów robót budowlanych, leasingu zwrotnego oraz podatku VAT.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Można je składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej. Wniosek można również wysłać w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Źródła: meldunki PZDR i informacje ARiMR
Teresa Czaja, Karolina Kucharska DODR