XXVII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Wrocław 2023

Zapraszamy hodowców, wystawców i sponsorów do udziału w XXVII Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych Wrocław 2023, która odbędzie się 10-11 czerwca.

Sponsorom oferujemy pakiety usług marketingowych. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje modyfikacji modelu współpracy.
Kontakt: sekretariat: 71 339 86 56, e-mail: sekretariat@dodr.pl.

PAKIET PODSTAWOWY

 • Logo firmy na wszystkich materiałach promocyjnych dotyczących Wystawy – bannery, zaproszenia, plakaty, strona internetowa DODR, facebook DODR. 
 • Informacja o sponsorze (nazwa firmy i logo) zamieszczona w dwóch katalogach przed i po wystawie (katalog zwierząt hodowlanych – XXVII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Wrocław 2023 oraz katalog powystawowy)
 • Informacja ze sceny głównej o sponsorowaniu wystawy oraz prezentacja firmy przez konferansjera.

Koszt promocji: 800 zł netto

PAKIET SREBRNY

 • Logo firmy na wszystkich materiałach promocyjnych dotyczących Wystawy – bannery, zaproszenia, plakaty, strona internetowa DODR, facebook DODR. 
 • Powierzchnia wystawowa podczas dwóch dni wystawy. 
 • Powierzchnia reklamowa (banner) na terenie DODR podczas wystawy (banner przygotowany we własnym zakresie przez firmę). 
 • Informacja ze sceny głównej o sponsorowaniu wystawy oraz prezentacja firmy przez konferansjera. 
 • Informacja o sponsorze (nazwa firmy i logo) zamieszczona w dwóch katalogach przed i po wystawie (katalog zwierząt hodowlanych – XXVII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Wrocław 2023 oraz katalog powystawowy).

Koszt promocji: 1500 zł netto

PAKIET ZŁOTY

 • Reklama w miesięczniku Twój Doradca Rolniczy Rynek, wydawanego przez DODR – 1 strona (jeden miesiąc). 
 • Reklama na stronie internetowej DODR – slider (jeden miesiąc).
 • Logo na wszystkich materiałach promocyjnych dotyczących Wystawy – bannery, zaproszenia, plakaty, strona internetowa DODR, facebook DODR. 
 • Powierzchnia wystawowa podczas dwóch dni wystawy. 
 • Powierzchnia reklamowa (banner) na terenie DODR przed i podczas wystawy (banner przy-gotowany we własnym zakresie przez firmę). 
 • Wzmianka w lokalnej telewizji.
 • Informacja ze sceny głównej o sponsorowaniu wystawy oraz prezentacja firmy przez konferansjera. 
 • Informacja o sponsorze (nazwa firmy i logo) zamieszczona w dwóch katalogach przed i po wystawie (katalog zwierząt hodowlanych – XXVII Regionalna Wystaw Zwierząt Hodowlanych Wrocław 2023 oraz katalog powystawowy).

Koszt promocji: 3 000 zł netto