Wrześniowa narada doradców

O sytuacji finansowej Ośrodka, planowaniu pracy doradczej na 2023 rok, Planie Strategicznym dla WPR, a także o projektach konkursach i wydarzeniach organizowanych przez DODR w najbliższych tygodniach rozmawiali doradcy 7 września, podczas spotkania online. 

Dyrektor DODR Marek Tarnacki rozpoczął spotkanie i przypomniał o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską Polskiego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, który zakłada szczególne wsparcie dla małych i średnich gospodarstw rolnych. Doradcy będą informować dolnośląskich rolników o zmianach strategicznych, nowych założeniach dotyczących programów pomocowych, systemie zachęt dla rolników czy zasadach regulujących stosowanie ekoschematów. Ważne jest, aby producenci rolni mieli wiedzę, z  jakich modułów tego planu mogą skorzystać i które z nich najpełniej odpowiadają na potrzeby ich gospodarstw.

Trwają prace nad przygotowaniem  programu działalności doradczej na 2023 rok i zadań realizowanych w poszczególnych powiatach Dolnego Śląska. Program będzie zgodny z priorytetami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz województwa dolnośląskiego.

Kontynuujemy współpracę z rolnikami w ramach Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych, w których rolnicy zdobywają wiedzę na temat aktualnych i realnych rozwiązań w zakresie uprawy, hodowli czy zarządzania. W tym miesiącu Dyrektorzy Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Zybiszowie podpisali porozumienie o współpracy obu instytucji w ramach Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych. 

DODR realizuje projekty szkoleniowe Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne dla 2800 osób, Normy i wymogi wzajemnej zgodności dla 1170 osób, a także Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej dla 620 osób. 

Trzyletnie prace w ramach platformy doradczej eDWIN dobiegają końca, a rolnicy mogą korzystać z aplikacji oferującej elektroniczne usługi ‒ Wirtualne gospodarstwo, które umożliwia pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o wystąpieniu na danym obszarze agrofagów oraz Udostępnianie danych meteorologicznych

We wrześniu rolnicy i producenci rolni wzięli udział w licznych szkoleniach, seminariach i wyjazdach organizowanych i współorganizowanych przez DODR. Były to między innymi III Dolnośląski Dzień Soi, czy konferencje Promocja tradycyjnej żywności przez Koła Gospodyń Wiejskich w kontekście Zielonego ładu oraz Chów bydła a ochrona środowiska

Doradcy zapraszają na kolejne wydarzenia – od 30 września do 2 października na IV edycję Wielkiego SER-wowania, a 7 i 8 października na XLII Dni Otwarte Doradztwa Rolniczego oraz IX Dolnośląski Dzień Pszczelarza. Z kolei 12 października wszyscy zainteresowani winiarstwem będą mogli wziąć udział w konferencji Grupy Operacyjnej IQ Grape na temat innowacyjnej technologii wytwarzania i rozlewu wina gronowego.

We wrześniu zostały zorganizowane wyjazdy studyjne w ramach Lokalnych Partnerstw ds. Wody z powiatów lwóweckiego, lubańskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego i kłodzkiego. Ich członkowie poznają innowacyjne techniki związane z małą retencją i uczestniczą w warsztatach komputerowych z zakresu analizy danych hydrograficznych.

W tym miesiącu poznaliśmy laureatów wojewódzkich konkursów na Doradcę Roku i Najlepszego Doradcę ekologicznego. Doradcą roku została Maria Borsukiewicz z PZDR Głogów, a tytuł najlepszego doradcy ekologicznego zdobyła Magdalena Charytanowicz z PZDR Lubin. Dwa dolnośląskie gospodarstwa rolne ‒ Dyniowy Zakątek i Winnica Anna zostały zgłoszone do XXIX edycji Ogólnopolskiego konkursu Rolnik-Farmer Roku. 

Jak co miesiąc zapraszamy do Wrocławia na kolejne edycje Dolnośląskiego Targu Rolnego ‒ w soboty 8 i 22 października, a 1 października – do Świdnicy na Targowisko Od  rolnika do koszyka. Przypominamy, że dolnośląscy producenci rolni cały czas mogą bezpłatnie zamieszczać informacje dotyczące promocji i sprzedaży swoich produktów na dolnośląskim e-bazarku.

Z przyjemnością informujemy, że nasz miesięcznik Twój Doradca Rolniczy Rynek zdobył II miejsce w ogólnopolskim konkursie na Najlepsze Wydawnictwo Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Wszystkich Czytelników zapraszamy do lektury i do prenumeraty w kolejnym 2023 roku.

Red.