Wojewódzki etap konkursu AGROLIGA 2021

Zapraszamy rolników i przedsiębiorców do wzięcia udziału w XXIX edycji konkursu AgroLiga 2021.

Rozpoczynamy nabór do wojewódzkiego etapu Konkursu AgroLiga 2021. Zgłoszenia kandydatów w dwóch kategoriach – Rolnicy i Firmy, będą przyjmowane do 30 sierpnia.

Zgłoszenia kandydatów do konkursu będą przyjmowane przez Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego lub Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich DODR. Przypominamy, że do rywalizacji nie mogą przystąpić Mistrzowie Krajowi wszystkich edycji konkursu oraz Mistrzowie Wojewódzcy AgroLigi z lat 2016-2020.

Do kategorii Rolnicy można zaliczyć osoby prowadzące samodzielnie lub wraz z rodziną gospodarstwo rolne. Kandydaci powinni uzyskiwać wyniki (plony, wydajność w produkcji zwierzęcej itp.) powyżej średniej krajowej.
W gospodarstwach może być prowadzona dodatkowa działalność gospodarcza (świadczenie usług mechanizacyjnych i innych, przetwórstwo,  agroturystyka, itp.). Dochody z tej działalności nie mogą być wyższe niż te uzyskiwane z zasadniczej działalności rolniczej. W gronie laureatów nie mogą się znaleźć gospodarstwa z niedokończonymi inwestycjami, mocno zadłużone lub niestabilne ekonomicznie. W tej kategorii nie mogą być  też uwzględniane osoby, które nie mają ziemi i zajmują się wyłącznie obrotem płodami rolnymi.

Do kategorii Firmy zaliczamy wyłącznie przedsiębiorstwa działające na rynku regionalnym (czyli na terenie danego województwa i ościennych), zajmujące się  przetwórstwem rolno-spożywczym, świadczeniem usług rolnych i wiejskich, handlem środków produkcji dla rolnictwa, produkcją maszyn, pasz itp. Do kategorii Firmy zalicza się także wielkoobszarowe  gospodarstwa rolne, prowadzone przez właścicieli lub dzierżawców i zatrudniające siłę najemną.

Celem konkursu jest wybór dolnośląskich Mistrzów Wojewódzkich AgroLigi 2021, którzy będą reprezentowali nasz region w krajowej edycji konkursu. Mistrzowie i Wicemistrzowie Wojewódzcy AgroLigi 2021 zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową, zgodnei z regulaminem.

Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do 30 sierpnia. Karty zgłoszeniowe oraz regulamin wojewódzkiej edycji konkursu, a także edycji krajowej są dostępne na stronie www.dodr.pl, w zakładce Konkursy.

Zgłoszenia przyjmuje Katarzyna Cymbała, Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. 71 339 80 21 wew. 152, e-mail: katarzyna.cymbala@dodr.pl