Szkolenie - Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w gospodarstwie rolnym

Zapraszamy 22 listopada na szkolenie online na temat wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w gospodarstwie rolnym. W programie wykłady dotyczące technologii OZE na obszarach wiejskich oraz prewencji energetycznej. 

Prosimy o zalogowanie się przez platformę dodr.pl
lub na platformie Zoom