Styczniowa narada doradców

O sytuacji finansowej DODR, działaniach zaplanowanych na 2022 rok, zbliżającej się kampanii wnioskowej, szkoleniach w lutym, nowych przepisach regulujących rolnictwo ekologiczne czy edukacji w gospodarstwach rolnych, rozmawiali doradcy 12 stycznia, podczas spotkania online.

Spotkanie rozpoczął Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Marek Tarnacki. Omówił wyniki finansowe Ośrodka, szkolenia planowane w najbliższych tygodniach i zbliżającą się kampanię wnioskową. Podkreślił potrzebę współpracy ze związkami pszczelarskimi na Dolnym Śląsku.

Ośrodek przeprowadzi szkolenia dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich mające na celu ułatwienie im korzystania z platformy Zoom, na której odbywają się szkolenia online. Zapraszamy także do udziału w szkoleniach w zakresie środków ochrony roślin, organizowanych z zachowaniem reżimu sanitarnego wynikającego z pandemii COVID-19.

DODR kontynuuje współpracę z rolnikami w ramach Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych. Trwa druga edycja bezpłatnych programów doradczych dla rolników. Tysiąc gospodarstw rolnych na terenie Dolnego Śląska otrzymuje pomoc w realizacji zobowiązań wynikających z programu azotanowego, który ma na celu ograniczanie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.

Przypominamy, że na portalu gov.pl zostało uruchomione tzw. okienko dla rolnika, czyli zakładka, za pomocą której można bez wychodzenia z domu złożyć wniosek o oszacowanie spowodowanych przez suszę strat w uprawach rolnych, wniosek o przyznanie płatności obszarowych i PROW oraz skorzystać z portalu IRZplus.

Na początku roku weszło w życie rozporządzenie regulujące zasady rolnictwa ekologicznego. Trwają prace legislacyjne nad polską ustawą o rolnictwie ekologicznym (więcej na ten temat na s. 36).

Doradcy pomagają rolnikom w wypełnianiu wniosków o pomoc na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi za źródeł rolniczych”. Termin ich składania upływa 7 lutego. Z kolei do 30 grudnia można składać wnioski o wsparcie na „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”.

Do 31 marca można zgłaszać propozycje radykalnych uproszczeń dla rolników za pomocą internetowej ankiety. To projekt strategiczny MRiRW, który w ślad za inicjatywami wskazanymi w Polskim Ładzie ma zmniejszyć wymagania biurokratyczne i ułatwić zakładanie i prowadzenie działalności rolniczej oraz działalności związanej z rolnictwem.

Grypa ptaków dotarła na Dolny Śląsk. Pierwsze ognisko potwierdzono w miejscowości Koruszka w powiecie milickim, drugie – w Szczepanowie w powiecie średzkim. Wszystkim hodowcom przypominamy o konieczności przestrzegania zasad bioasekuracji.

Zapraszamy do odwiedzenia Dolnośląskiego Targu Rolnego, w soboty 12 i 26 lutego, na terenie DODR we Wrocławiu. Na Targu będzie można kupić produkty regionalne wysokiej jakości, wytwarzane przez dolnośląskich rolników i producentów rolnych.

Przez cały czas dolnośląscy producenci mogą bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia o sprzedaży i promocji  swoich produktów na dolnośląskim e-bazarku.

Informujemy, że Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego na Dolnym Śląsku zostały wyposażone w terminale umożliwiające płacenie kartą wszystkim korzystającym z naszych usług.

Red.