Sprzedaż miałów energetycznych rolnikom

Polska Grupa Górnicza S.A. wspólnie z Ministerstwem Aktywów Państwowych oraz Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi uruchamia program sprzedaży miałów energetycznych dla krajowego rolnictwa. Jest to realizacja zapowiedzi o skierowaniu w trybie kryzysowym 600 tys. ton węgla dla polskich rolników.

Program jest przeznaczony dla producentów rolnych, których źródła grzewcze są zasilane węglem kamiennym. Sprzedawany będzie miał energetyczny o wartości opałowej 19–23 MJ/kg.

PGG S.A. uruchamia stronę internetową do obsługi sprzedaży węgla dla producentów rolnych z opcją rejestracji i obsługi zgłoszeń. Na tej stronie jest dostępny m.in. szczegółowy regulamin programu sprzedaży, a także elektroniczny system składania wniosków o zakup miału na potrzeby produkcji rolnej. Wymagane dokumenty będzie można składać również w wersji elektronicznej. 

Wnioski rolników będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Po weryfikacji PGG S.A. uruchomi proces sprzedaży opału.

Każdy z zarejestrowanych wnioskodawców otrzyma ofertę zakupu z ceną sprzedaży jednakową dla wszystkich uczestników programu. Cena uwzględni aktualne wskaźniki rynkowe, skalkulowane z wyłączeniem marż pośredników i innych kosztów wynikających z wydłużonego łańcucha dystrybucji węgla. W ofercie zostaną wyszczególnione m.in. miejsce odbioru opału, jego ilość, cena oraz parametry jakościowe węgla.

MRiRW