Rusza kolejna edycja wojewódzkiego konkursu "Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne"

Rusza kolejna edycja wojewódzkiego konkursu pn. „Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne”.
Konkurs ma na celu wskazywanie agroturystyki jako komplementarnej działalności
w gospodarstwie rolnym przynoszącej dodatkowy dochód, promocję i reklamę gospodarstw agroturystycznych, podnoszenie standardu świadczonych usług w zakresie turystyki wiejskiej oraz promocję wsi dolnośląskiej jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku.

Do udziału serdecznie zapraszamy osoby świadczące usługi agroturystyczne na terenie województwa dolnośląskiego.

Karty zgłoszenia prosimy nadsyłać w terminie od 15 maja do końca czerwca br.
do najbliższego Powiatowego Zespołu Doradców Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu lub bezpośrednio do Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 8 we Wrocławiu z dopiskiem konkurs „Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne 2013”.

Konkurs jest organizowany w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013 dla województwa dolnośląskiego.

Organizatorzy:

  • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
  • Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu.

Osoba do kontaktu: specjalista ds. rozwoju agroturystyki Agnieszka Kowalczuk-Misek, agnieszka.kowalczuk@dodr.pl tel. 71/339-80-21 wew. 152.