Podsumowanie wojewódzkiego konkursu "Najciekawsza kronika Koła Gospodyń Wiejskich 2013"

Po raz czwarty Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu zorganizował konkurs na Najciekawszą kronikę Koła Gospodyń Wiejskich. Podsumowanie konkursu odbyło się w środę 25 września, podczas IX Dolnośląskiego Forum Kobiet – Wieś pełna inwencji. Ponad dwustu czterdziestu gości i uczestników imprezy powitali Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu Ryszard Czerwiński i Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Włodzimierz Chlebosz.

Celem konkursu było popularyzowanie dokumentowania kronikarskiego działań podejmowanych przez KGW, kształtowanie poczucia przynależności do lokalnej społeczności oraz rozwijanie kreatywności i umiejętności twórczych członkiń Kół.  
Podsumowaniu towarzyszyła wystawa kronik zgłoszonych do konkursu, wyrobów rękodzielniczych oraz degustacja produktów regionalnych i tradycyjnych z Dolnego Śląska.  

Do tegorocznej edycji konkursu zostały zgłoszone kroniki z dwudziestu Kół. Jurorzy, biorąc pod uwagę wartość poznawczą i dokumentacyjną, atrakcyjność merytoryczną, estetykę oraz aktywność i osiągnięcia Kół, ocenili wszystkie zgłoszone kroniki i wyłonili laureatów:

  • I miejsce ‒ KGW w Biskupicach Oławskich,
  • II miejsce ‒ KGW w Woliborzu,
  • III miejsce ‒  KGW Domasław,
  • Wyróżnienie ‒ KGW w Wiercieniu.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, natomiast laureaci zostali uhonorowani nagrodami rzeczowymi.