Nabory wniosków w ramach KPO

W poniedziałek 17 października ruszą pierwsze nabory wniosków o objęcie wsparciem w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Dotyczą one wsparcia:

  •     na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury – skierowanego do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego,
  •     na wykonywanie działalności w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych oraz rybołówstwa lub
    akwakultury – skierowanego do rolników i rybaków śródlądowych,
  •     do wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu,
  •     do wymiany pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych.

Wnioski o pomoc należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez skorzystanie z formularza udostępnionego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na Platformie Usług Elektronicznych pod adresem https://epue.arimr.gov.pl/.

Szczegółowe informacje można znaleźć pod linkami:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/informacje-o-planowanych-naborach.
https://www.gov.pl/web/arimr/krajowy-plan-odbudowy--dzialania-wdrazane-…

MRiRW