Majowa narada doradców

Kończy się kampania wnioskowa, trwają przygotowania do XXVI Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych Wrocław 2022 oraz realizacji projektu, w ramach którego 2800 osób zostanie przeszkolonych w zakresie prawa wodnego. We wtorek 10 maja doradcy rozmawiali o działaniach planowanych na najbliższe tygodnie i miesiące.

Spotkanie rozpoczął Dyrektor DODR Marek Tarnacki. Podkreślił, że przez cały czas trwania kampanii wnioskowej doradcy DODR pomagają rolnikom w wypełnianiu wniosków o płatności obszarowe, rolno-środowiskowo-klimatyczne oraz płatności dobrostanowe. Ze względu na przedłużenie terminu składania wniosków do 31 maja, dłużej mamy także możliwość składania zmian do wniosków – do 15 czerwca. Ostateczny termin dostarczenia wniosków do ARiMR to 27 czerwca. Należy jednak pamiętać, że za każdy dzień roboczy opóźnienia po 1 czerwca, płatność będzie niższa o 1%.

W sobotę i niedzielę, 11-12 czerwca zapraszamy na największe święto dolnośląskich hodowców, czyli XXVI Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych Wrocław 2022. Podczas wydarzenia zostanie zaprezentowanych ponad dwieście najlepszych zwierząt hodowlanych z całego regionu – bydła mlecznego, mięsnego, koni, królików, drobiu ozdobnego i gołębi. 

Podczas Wystawy odbędzie się konferencja ,,Innowacje w gospodarstwach pasiecznych”, poznamy też laureatów wojewódzkiego konkursu „Innowacyjna Pasieka”.

W ubiegłym miesiącu rolnicy i producenci rolni wzięli udział w szkoleniach, seminariach i wyjazdach organizowanych przez DODR. Były to między innymi  jednodniowe warsztaty na temat tradycyjnych odmian sadowniczych. 

Chętni zgłaszali się do udziału w konkursach – XXII edycji konkursu „Sposób na Sukces”, konkursu na Najlepszą zagrodę edukacyjną z Dolnego Śląska i XXIX edycji Ogólnopolskiego konkursu „Rolnik – Farmer Roku”.

DODR kontynuuje współpracę z producentami rolnymi w ramach Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych. Trwa druga edycja bezpłatnych programów doradczych dla dolnośląskich rolników. Tysiąc gospodarstw otrzymuje pomoc w  realizacji zobowiązań wynikających z programu azotanowego, ograniczającego zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.

Doradcy planują organizację szkoleń we wszystkich dolnośląskich powiatach, w ramach operacji „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne”. We wrześniu 2800 osób zapozna się z informacjami na temat odtwarzania, ochrony i wzbogacania ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem, zgodnie z prawem wodnym.

W drugiej połowie roku rolnicy będą mogli korzystać z aplikacji mobilnej i komputerowej „Wirtualne gospodarstwo”, pomagającej w zarządzaniu gospodarstwem. Aplikacja, która ostrzega przed zmianami pogody, zagrożeniami powodowanymi przez szkodniki i umożliwia szybki kontakt z doradcą, powstała w ramach platformy doradczej eDWIN. 

Jak co miesiąc, zapraszamy do Wrocławia na kolejne edycje Dolnośląskiego Targu Rolnego w soboty 11 i 25 czerwca oraz do Świdnicy na Targowisko „Od  rolnika do koszyka”, także w sobotę – 3 czerwca. Przypominamy, że dolnośląscy producenci rolni cały czas mogą bezpłatnie zamieszczać informacje dotyczące promocji i sprzedaży swoich produktów na dolnośląskim ebazarku.


Red.