Kandydaci na dolnośląskich Mistrzów i Wicemistrzów AgroLigi 2021

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zakończył nabór uczestników do dolnośląskiego etapu konkursu AgroLiga 2021. Mistrzowie będą wybierani w dwóch kategoriach ‒ rolnicy oraz firmy działające na terenie województwa w zakresie przetwórstwa lub świadczące usługi na rzecz rolnictwa.

Mistrzowie i wicemistrzowie wojewódzcy w obydwu kategoriach zostaną wybrani przez Wojewódzką Komisję konkursową. Przy wyborze będą brane pod uwagę zasady bezpieczeństwa pracy, estetyka obejścia i otoczenia gospodarstwa lub firmy oraz innowacyjność i płynność finansowa.

Mistrzowie wojewódzcy w kategorii Rolnik oraz Firma będą reprezentować Dolny Śląsk w krajowej edycji konkursu. Krajowy finał konkursu AgroLiga 2021 został zaplanowany na II kwartał 2022 roku.

Krajowy etap AgroLigi 2021 jest organizowany przez Redakcję Audycji Rolnych Programu 1 TVP S.A. i Stowarzyszenie AgroBiznesKlub. Konkurs został objęty honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także ‒ Prezesa ARiMR, Prezesa KOWR i Prezesa KRUS, natomiast patronat medialny sprawuje Magazyn Ludzi Przedsiębiorczych AGRO.

Uczestnicy zgłoszeni do wojewódzkiego etapu konkursu

KATEGORIA ROLNICY

  1. Krzysztof Rudnicki, Białawy Wielkie, gmina Wińsko, powiat wołowski
  2. Wiesław Skop, Jerzmanice Zdrój, gmina Złotoryja, powiat złotoryjski
  3. Robert Laszczyk, Pomocne, Gmina Męcinka, powiat jaworski
  4. Witold Góral, Naratów, gmina Niechlów, powiat górowski


KATEGORIA FIRMY

  1. Winnica Anna, Krośnice, gmina Krośnice, powiat milicki
  2. Ol’Vita, Mysłaków, gmina Marcinowice, powiat świdnicki