Dolnośląska Lista Zalecanych do uprawy odmian roślin uprawnych 2014 – zboża i rzepak ozimy

Dolnośląski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, spośród kilkudziesięciu odmian w każdym gatunku roślin uprawnych, zaproponował rolnikom do uprawy po kilka najlepszych do uprawy na Dolnym Śląsku.