Sieciowanie w ramach Dolnośląskich Partnerstw ds. Wody – dobre praktyki gospodarowania zasobami wodnymi w województwie dolnośląskim

We wtorek 17 października w siedzibie Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Świdnicy odbyła się konferencja „Sieciowanie w ramach Dolnośląskich Partnerstw ds. Wody – dobre praktyki gospodarowania zasobami wodnymi w województwie dolnośląskim”. 

Prelegentami konferencji byli dr inż. Marcin Wdowikowski z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej oraz prof. dr hab. inż. Andrzej Żyromski z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Błękitno-zielona infrastruktura – szanse i zagrożenia

Pierwszy z prelegentów zaprezentował założenia i wybrane realizacje błękitno-zielonej infrastruktury, stosowane w różnych krajach. Omówił narzędzia do ich projektowania oraz szanse i zagrożenia wynikające z ich wprowadzania. Drugi z wymienionych prelegentów przedstawił zagadnienia związane z pozytywnymi i negatywnymi skutkami występowania wody w środowisku. 

W konferencji uczestniczyło 50 osób, w tym członkowie Lokalnych Partnerstw ds. Wody z powiatów kłodzkiego, ząbkowickiego, dzierżoniowskiego, świdnickiego i wałbrzyskiego, przedstawiciele zespołu eksperckiego reprezentujący instytucje naukowo-badawcze – Politechnikę Wrocławską oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, przedstawiciele jednostek samorządowych, pracownicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Lasów Państwowych, Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych oddział Wałbrzych, Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Spółek Wodnych, rolnicy, przedstawiciele doradztwa rolniczego, a także inne osoby zainteresowane tematyką innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w obszarze racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi. 

Operacja realizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ‒ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Bogdan Sucharski DODR