Konferencja z okazji 100-lecia doradztwa rolniczego w Polsce

W dniach 13-14 września, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, odbyła się konferencja z okazji 100-lecia doradztwa rolniczego w Polsce. Uroczystość otworzyli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus oraz Rektor SGGW prof. dr. hab. Michał Zasada. Wzięli w niej udział także doradcy z Dolnego Śląska z Zastępcą Dyrektora DODR Andrzejem Znamirowskim.

W Auli Kryształowej SGGW zostały wręczone Krzyże Zasługi. Zasłużeni otrzymali honorowe odznaczenia z rąk Ministra Roberta Telusa. Uroczystość uświetniła sesja plenarna „Doradztwo rolnicze dzisiaj i jutro”. O doradztwie rolniczym z perspektywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi opowiedziała Sekretarz Stanu w MRiRW Anna Gembicka. Zaprezentowano również zagadnienia dotyczące doradztwa rolniczego z perspektywy Komisji Europejskiej, świata nauki, doradców oraz rolników. 

Uczestnicy spotkania wzięli udział w tematycznych panelach dyskusyjnych, prowadzonych przez przedstawicieli doradztwa oraz instytutów naukowo-badawczych. Panele obejmowały tematykę doradztwa technologicznego, doradztwa na rzecz klimatu i gospodarki wodnej w rolnictwie, doradztwa na rzecz ochrony środowiska i rozwoju rolnictwa ekologicznego czy doradztwa na rzecz skracania łańcuchów dostaw. Dyskutowano także o doradztwie ekonomicznym i finansowym, doradztwie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a także o systemie wiedzy i innowacji rolniczych AKIS.

Kolejna część konferencji odbyła się w Hotelu Novotel Warszawa Airport, gdzie zorganizowano uroczystą galę i wręczono nagrody laureatom konkursu „Doradca Roku”. Karolina Łabudzińska, główny doradca w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Wołowie, otrzymała dyplom i nagrodę pieniężną za zajęcie pierwszego miejsca w wojewódzkim etapie konkursu. Nagrodę wręczyli Dyrektor Departamentu Innowacji, Cyfryzacji i Transferu Wiedzy w MRiRW Natalia Latocha oraz Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Ireneusz Drozdowski. 

W wydarzeniu uczestniczyło 350 osób – przedstawicieli państwowego doradztwa rolniczego, środowisk rolniczych, instytutów naukowych oraz szkół wyższych. Konferencja stanowiła doskonałą okazję do podsumowania dokonań państwowego doradztwa w Polsce, a także do wymiany doświadczeń oraz dyskusji nad wyzwaniami czekającymi środowisko doradcze w kolejnych latach.

Magdalena Kuryś DODR