Żniwa na Dolnym Śląsku – stan na 22-08-2023

Zaawansowanie zbiorów zbóż w województwie dolnośląskim jest znacznie niższe niż rok temu o tej samej porze i wynosi 93% obsianej powierzchni. Żniwa są opóźnione o około dwa tygodnie, ze względu na długotrwałe deszcze. Dla porównania, zaawansowanie zbiorów zbóż w 2022 roku wynosiło o tej porze 99%. Rzepaki są już skoszone w 99%, podobnie jak w ubiegłym roku. 

Rolnicy zebrali 99% zasianej powierzchni jęczmienia ozimego (rok temu było to 100%), jęczmień jary zebrano z prawie 92% areału (rok temu było to 99%). Pszenica ozima została skoszona z 94% powierzchni (w zeszłym roku było to 99%). Najbardziej zaawansowane są prace żniwne na terenie makroregionów wrocławskiego i wałbrzyskiego, gdzie zebrano odpowiednio 96% i 95% zbóż. Najsłabszy jest postęp prac przy zbiorach w rejonach podgórskich. W makroregionie jeleniogórskim rolnicy zebrali dopiero 84,2% zbóż.

Szacowany plon rzepaku na tym etapie zbiorów to około 34,26 dt/ha (w sierpniu ubiegłego roku było to 31,40 dt/ha). Szacowany plon zbóż ogółem wynosi 60,54 dt/ha (56,87 dt/ha w roku 2022). Plon jęczmienia ozimego szacujemy na 63,96 dt/ha (61,21 dt/ha w 2022 roku). Żyto ozime plonuje na poziomie 44,10 dt/ha (w zeszłym roku oszacowano plon na 43,07 dt/ha). Pszenica ozima plonuje w wysokości 66,50 dt/ha (61,51 dt/ha w ubiegłym roku).

Ceny skupu produktów rolnych są znacznie niższe niż rok temu w tym samym okresie. Notujemy spadek cen o około 50%. Rzepak jest skupowany po cenie niższej średnio o 40% niż w 2022 roku, a ceny zbóż są mniejsze o około 48%.

Ceny rzepaku oferowane przez podmioty skupujące: 

  • maksymalnie można otrzymać 1 920,00 zł/t (w ubiegłym roku było to 3 350,00 zł/t – spadek ceny o 42%), 
  • cena minimalna to 1 650 zł/t, 
  • cena najczęściej oferowana to 1 840 zł/t, rok wcześniej było to 3 000 zł/t (spadek ceny o 39%). 

Ceny zbóż najczęściej oferowane przez podmioty skupujące: 

  • jęczmień paszowy – ceny w przedziale 590,00-650,00 zł/t, rolnicy najczęściej otrzymują 620,00 zł/t (w ubiegłym roku było to 1 150 zł/t, spadek ceny o 55%),
  • pszenica konsumpcyjna ‒ od 660,00-910,00 zł netto za tonę. Najczęściej oferowana cena skupu to 850 zł/tonę, 1 450 zł/t w samym okresie ubiegłego roku (spadek ceny o 41%), 
  • pszenżyto osiąga najczęściej cenę 700,00 zł/t (rok temu było to 1200,00 zł/t – spadek ceny o 41%), 
  • cena najczęściej oferowana za żyto wynosi 580,00 zł/t, jest to o 470,00 zł/t mniej niż rok temu.
     
Teresa Czaja i Marta Węglorz Dział EiZGR DODR