Żniwa na Dolnym Śląsku – stan na 16-08-2023

Zbiory na terenie naszego województwa są opóźnione w stosunku do ubiegłego roku o około dwa tygodnie. Długotrwałe deszcze powodują opóźnienia w zbiorach. Zboża pozostałe na polach na niektórych plantacjach wyległy po opadach i zaczynają czernieć. Rolnicy obawiają się porastania ziarna i chorób grzybowych. Zaawansowanie zbiorów zbóż wynosi obecnie ok. 78% powierzchni. Rok temu o tej porze zebrano prawie 90% areału zbóż. Rzepaki są już skoszone w 95% (w ubiegłym roku było to 97%). Średnie plony zbóż szacujemy na poziomie 60,12 dt/ha (w zeszłym roku było to 56,71 dt/ha), średni plon rzepaku to obecnie 33,92 dt/ha ( rok temu 31,18 dt/ha). Największe zaawansowanie prac żniwnych tradycyjnie obserwujemy na terenie makroregionu wrocławskiego. W tym rejonie zebrano już około 87% zbóż i 99% rzepaku. Mniejszy jest postęp prac przy zbiorach w rejonach podgórskich. W makroregionie jeleniogórskim zebrano dopiero 66,16% zbóż, natomiast w makroregionie legnickim niewiele więcej – 67,40%.

Ceny skupu produktów rolnych są znacznie niższe niż rok temu w tym samym okresie. Notujemy spadek cen o około 50%. Rzepak jest skupowany w tym roku po cenie niższej średnio o 40%, ceny zbóż są mniejsze o 48%.

Ceny rzepaku oferowane przez podmioty skupujące kształtują się następująco: 

  • maksymalnie można otrzymać 1860,00 zł/t (w ubiegłym roku było to 3350,00 zł/t – spadek ceny o 44%), 
  • cena minimalna to 1640 zł/t, 
  • cena najczęściej oferowana to 1840 zł/t, rok wcześniej było to 3000 zł/t. (spadek ceny o 39%). 

Ceny zbóż najczęściej oferowane przez podmioty skupujące: 

  • jęczmień paszowy – ceny w przedziale 600,00-700,00 zł/t, rolnicy najczęściej otrzymują 620,00 zł/t (w ubiegłym roku było to 1150 zł/t, spadek ceny o 42%)
  • pszenica konsumpcyjna ‒ od 745,00-930,00 zł netto za tonę. Najczęściej oferowana cena skupu to 840 zł/tonę, 1450 zł/t w samym okresie ubiegłego roku (spadek ceny o 42%), 
  • pszenżyto osiąga najczęściej cenę 750,00 zł/t (rok temu było to 1200,00 zł/t – spadek ceny o 38%), 
  • cena najczęściej oferowana za żyto wynosi 590,00 zł/t, jest to 460,00 zł/t mniej niż rok temu.
     
Teresa Czaja i Marta Węglorz Dział EiZGR DODR