Żniwa na Dolnym Śląsku – stan na 08-08-2023

Zbiory na terenie naszego województwa są opóźnione w stosunku do ubiegłego roku o dwa tygodnie. Długotrwałe deszcze powodują opóźnienia w zbiorach. Zboża pozostałe na polach na niektórych plantacjach wyległy po opadach i zaczynają czernieć. Rolnicy obawiają się porastania ziarna i chorób grzybowych. Zaawansowanie zbiorów zbóż wynosi obecnie ok. 45% powierzchni. Rok temu o tej porze zebrano prawie 90% areału zbóż. Rzepaki są już skoszone w 78% (w poprzednim roku było to 97%). Średnie plony zbóż szacujemy na 59,73 dt/ha (w zeszłym roku było to 56,71 dt/ha), średni plon rzepaku to obecnie 34,08 dt/ha (rok temu 31,18 dt/ha). Największe zaawansowanie prac żniwnych tradycyjnie obserwujemy na terenie makroregionu wrocławskiego. W tym rejonie zebrano już około 58% zbóż i 99% rzepaku. Postęp prac przy zbiorach w rejonach podgórskich jest znacznie wolniejszy. W makroregionie wałbrzyskim rolnicy zebrali dopiero 28,19% zbóż i 68% rzepaków.

Ceny skupu produktów rolnych są znacznie niższe niż rok temu w tym samym okresie. Notujemy spadek cen o 50%. Rzepak jest skupowany po cenie niższej średnio o 55%, a ceny zbóż są mniejsze o około 52%.

Ceny rzepaku oferowane przez podmioty skupujące: 

  • maksymalnie można otrzymać 1 915,00 zł/t (w ubiegłym roku było to 3 150,00 zł/t – spadek ceny o 42%), 
  • cena minimalna to 1 640 zł/t,
  • cena najczęściej oferowana to 1 840 zł/t, rok wcześniej było to 2900 zł/t (spadek ceny o 36%). 

Ceny zbóż najczęściej oferowane przez podmioty skupujące: 

  • jęczmień paszowy – 570,00-700,00 zł/t, rolnicy najczęściej otrzymują 650,00 zł/t (w ubiegłym roku było to 1 150 zł/t, co oznacza spadek ceny o 43%),
  • pszenica konsumpcyjna ‒ od 750,00-900,00 zł netto za tonę. Najczęściej oferowana cena skupu to 850 zł/tonę, 1 480 zł/t w samym okresie ubiegłego roku (spadek ceny o 42%), 
  • pszenżyto osiąga najczęściej cenę 760,00 zł/t ( rok temu było to 1 300,00 zł/t – spadek ceny o 42%), 
  • cena najczęściej oferowana za żyto wynosi 600,00 zł/t, jest to 550,00 zł/t mniej niż rok temu.
     
Teresa Czaja i Marta Węglorz Dział EiZGR DODR