Informacja GUS - Ceny produktów rolnych w sierpniu 2023 roku

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych[1] spadły w sierpniu 2023 r. zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 3,2%), jak i w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (o 18,7%).


[1] Pszenica, żyto, żywiec wołowy, żywiec wieprzowy, drób, mleko krowie