Informacja GUS - Ceny produktów rolnych w grudniu 2023 roku

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych[1] spadły w grudniu 2023 r. zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 1,0%), jak i w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (o 19,6%).


[1] Pszenica, żyto, żywiec wołowy, żywiec wieprzowy, drób, mleko krowie