SIR - Innowacyjne rozwiązania w dolnośląskim rolnictwie

Dokładanie bliźniaków

Adrian Siatkowski, młody, 35-letni rolnik, prowadzi gospodarstwo rolne w Wyszkowicach, w typowo rolniczej gminie Domaniów. Ziemie należą tam do najżyźniejszych na Dolnym Śląsku.

Adrian Siatkowski systematycznie zwiększał areał gospo­darstwa do obecnych 200 ha gruntów ornych, z dominacją klas bonitacyjnych bardzo dobrych (głównie I, II i IIIa). W gospodarstwie prowadzona jest polowa produkcja ro­ślinna, uprawa zbożowych towarowych (pszenica, jęczmień, kukurydza), przemysłowych (rzepak) i okopowych (bura­ki cukrowe). Dzięki intensywnej uprawie i bardzo dobrym glebom plony są tu wysokie i dobre jakościowo. Gospodarstwo wyposażone we wszystkie niezbędne pojaz­dy, maszyny i urządzenia służące produkcji rolnej, posiada także zaplecze do przechowywania płodów rolnych, środ­ków do produkcji oraz maszyn.

Osiem rozstawów

Koła bliźniacze stosowane są tylko w uprawie bezorko­wej (uproszczonej). Ciągnik waży 21 ton, posiada cztery identyczne koła 520/85/R42. Dokładanie bliźniaków od­bywa się z przy użyciu podnośnika hydraulicznego. Ciężar samych kół wymaga użycia ładowarki teleskopowej. Felga systemowa firmy Grasdorf, umożliwia uzyskanie aż ośmiu różnych rozstawów kół. Rolnik zastosował innowacyjne rozwiązanie w postaci montażu dodatkowych kół zarówno w przedniej, jak i tylnej osi. Umożliwia to ochronę struktury gleby przed nadmier­nym zagęszczeniem w wyniku ugniatania. W porównaniu do opon o szerokim bieżniku, koła bliź­niacze mają znacznie większą powierzchnię styku z podło­żem, dzięki czemu nacisk jednostkowy na glebę jest mniej­szy, a wykorzystanie siły uciągu traktora – większe. Koła bliźniacze zapewniają zmniejszenie poślizgu i wynikający z tego wzrost siły uciągu.

Przy dużej wilgotności

Dzięki zastosowaniu kół bliźniaczych możliwe jest prze­prowadzanie zabiegów agrotechnicznych w optymalnych terminach agrotechnicznych, nawet przy dużej wilgotności gleby. Na grząskim terenie są one często jedynym wyjściem. Zaletą jest możliwość jazdy w trudnych warunkach oraz bezpieczeństwo na pochyłościach. Większość wypadków pojazdami ATV to wywrotki na zakrętach, koła bliźniacze znacznie zmniejszają ich ryzyko.

Mniej wody, mniej paliwa

Zastosowanie kół bliźniaczych ogranicza parowanie wody i zmniejsza do 50% odpływ wód powierzchniowych po­przez ścieżki przejazdowe i koleiny. Poza tym, przy pra­cach średnio ciężkich i ciężkich zmniejsza o 30% poślizg kół (przy optymalnie dobranym ciśnieniu w ogumieniu), a w związku z tym spada zużycie paliwa. Dzięki mniej ugniecionej roli maleją nakłady konieczne na ponowne spulchnianie gleby.

Grażyna Głogulska DODR, PZDR Oława