Wyjazd studyjny - Innowacyjne praktyki przedsiębiorczości AgroLiga 2023

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu zaprasza 28 listopada do udziału w jednodniowym wyjeździe studyjnym „Innowacyjne praktyki przedsiębiorczości AgroLiga 2023”. Uczestnicy wyjazdu odwiedzą dwa gospodarstwa Mistrzów wojewódzkich AgroLigi w kategorii Rolnik lub kategorii Firma. Wojewódzka edycja konkursu jest organizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. 

Wyjazd studyjny będzie okazją do zaprezentowania doskonale prosperujących przedsięwzięć na terenie Dolnego Śląska, które zostały wyróżnione w konkursie w ubiegłych latach. Tematem przewodnim wizyt w gospodarstwach laureatów będzie przedsiębiorczość i jej rozwój na terenie Dolnego Śląska. 

Przedstawieni rolnicy i firmy są przykładem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich naszego województwa. Przedstawienie ich osiągnięć jest promowaniem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich – a także okazją do poinformowania rolników i mieszkańców obszarów wiejskich  o możliwościach rozwoju gospodarstw i firm między innymi przy wsparciu finansowym z funduszy europejskich.

Celem operacji jest stworzenie sieci kontaktów na obszarach wiejskich, wzrost zainteresowania rozwojem, a także podejmowanie przez mieszkańców wsi innowacyjnych przedsięwzięć w rolnictwie i na obszarach wiejskich. 

Do uczestnictwa zapraszamy dolnośląskich rolników prowadzących gospodarstwa rolne, laureatów wojewódzkiej edycji konkursu AgroLiga, organizowanego przez DODR, przedstawicieli doradztwa i świata nauki.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na adres: 
sekretariat@dodr.pl 
w terminie do 21 listopada 2023 r. 

Osoba do kontaktu: Katarzyna Cymbała, 
71 339 86 56 wew. 152,
e-mail: katarzyna.cymbala@dodr.pl