Wsparcie na przezimowanie rodzin pszczelich

Rozpoczął się kolejny nabór wniosków na dofinasowanie do przezimowanych rodzin pszczelich, w ramach pomocy de minimis w rolnictwie. O wsparcie w wysokości 50 zł do każdej przezimowanej rodziny, można się ubiegać do 31 maja.

Pieniądze są przeznaczone dla pszczelarzy, którzy prowadzą działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół, są wpisani do rejestru prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii i mają nadany przez ARiMR numer w ewidencji producentów.

Wnioski przyjmują biura powiatowe ARiMR. Wnioski można składać w placówce osobiście lub przez pełnomocnika, wysyłać listem poleconym lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

To działanie pomocowe Agencja realizuje już po raz czwarty. W 2021 roku pszczelarze otrzymali z tego tytułu blisko 20 mln zł, w 2022 ponad 23 mln zł, a w 2023 niemal 77 mln zł.