Warsztaty - Enologia jesienią

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu zaprasza w dniach 15-16 listopada do udziału w profesjonalnych dwudniowych warsztatach winiarskich Podstawy procesu produkcji wina w ramach operacji Enologia jesienią

To zajęcia dla osób zainteresowanych prowadzeniem winnicy i rozpoczęciem przygody z winiarstwem oraz już prowadzących winnice. Część teoretyczna będzie dotyczyła technologii pielęgnacji winnicy jesienią i jej przygotowania do zimy, a następnie wiosennej wegetacji. Uczestnicy poznają także podstawy procesu produkcji, a także formalnych aspektów produkcji i sprzedaży wina. Jesień to również czas zbiorów, dlatego w części praktycznej uczestnicy będą mieli możliwość pracy w winnicy, jesiennych zbiorów, poznania zasad pielęgnacji oraz procesu produkcji i wprowadzania do obrotu wina gronowego.

Do udziału w warsztatach zapraszamy winiarzy, mieszkańców obszarów wiejskich, rolników, właścicieli gospodarstw agroturystycznych, przedstawicieli doradztwa rolniczego, osoby zainteresowane podejmowaniem i rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań na obszarach wiejskich

Warsztaty zostaną przeprowadzone z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. 
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. 

Informacji udziela: 
Izabela Michniewicz kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
tel. 71 339 80 21 wew. 150, 
e-mail: izabela.michniewicz@dodr.pl  

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja opracowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu, organizowana w ramach operacji do realizacji w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego (SIR).

Izabela Michniewicz DODR