Pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich

Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich do 30 września mogą składać w wnioski o przyznanie pomocy z budżetu państwa.

Wysokość wsparcia jest zróżnicowana: 

  • 8 tys. zł mogą otrzymać koła liczące nie więcej niż 30 osób,
  • stawka 9 tys. zł dotyczy tych składających się z 31-75 członków, 
  • w przypadku jeszcze liczniejszych KGW dofinansowanie wynosi 10 tys. zł. 

Na ten cel przewidziano 120 mln zł. Środki można przeznaczyć na cele statutowe, na przykład:

  • działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich,
  • działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich,
  • rozwój przedsiębiorczości kobiet,
  • inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi,
  • upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych,
  • działania związane z reprezentacją interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej,
  • rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Nabór prowadzą biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ostatni dzień na złożenie wniosku to, tak jak w poprzednich latach, 30 września. W związku z tym, że pula środków może się wyczerpać wcześniej, nie warto zwlekać z dostarczeniem dokumentów.

Do rejestru prowadzonego przez ARiMR wpisano 14,37 tys. kół gospodyń wiejskich. 

ARiMR