Piąte spotkanie Zespołu do spraw analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r. w województwie dolnośląskim

W poniedziałek 20 listopada w siedzibie DODR odbyło się kolejne spotkanie Zespołu do spraw analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r. w województwie dolnośląskim.

Gości powitał Zastępca Dyrektora DODR Roman Piątkowski, który poinformował zebranych o pozytywnej ocenie merytorycznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zarysu opracowania dotyczący rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa województwa dolnośląskiego do 2030 r.” opracowanego przez Zespół.

Celem spotkania było opracowanie prognozy trendów rozwojowych przez przedstawicieli najważniejszych instytucji rolniczych w regionie.

W dyskusji wzięli udział Zastępca Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Julian Jakubiak, Radny Powiatu Oleśnickiego Krzysztof Sycianko, Eliza Kawecka-Jung i Alicja Sobków z Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, dr Mirosław Struś z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Radny Powiatu Lwóweckiego Roman Kulczycki, Zastępca Dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zygmunt Skiba, Dyrektor Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Tadeusz Borkowski, Dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Paweł Czyszczoń i Zastępca Dyrektora OT Wrocław Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Artur Mackiewicz.

Podczas spotkania członkowie Zespołu pod kierownictwem merytorycznym dr Mirosława Strusia z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dyskutowali i omawiali, jak w najbardziej trafny sposób przedstawić prognozę trendów rozwojowych województwa dolnośląskiego. Poddano pod dyskusję opracowanie trendów rozwojowych dwóch celów strategicznych ‒ pierwszego, dotyczącego rozwoju rolnictwa i drugiego, odnoszącego się do rozwoju obszarów wiejskich.

Jako trend rozwojowy zaproponowano program „Dolny Śląsk. Zielona dolina żywności i zdrowia”, realizowany na bazie porozumienia Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, który obejmuje działania na płaszczyznach naukowej, edukacyjnej, biznesowej i społecznej.

Dyskutowano o reaktywacji przetwórstwa oraz promowaniu inwestycji skierowanych na wzrost produkcji mięsa z obszarów górskich i podgórskich.

Kolejne spotkanie dolnośląskiego Zespołu zaplanowano na koniec listopada.