Lokalne Partnerstwo ds. Wody w powiecie złotoryjskim – wyjazd studyjny 24-25.11.2022 r.

Zbiornik wodny należący do Eko Parku Wschodniego

W dniach 24-25.11.2022 r. odbędzie się wyjazd studyjny pn. „Woda i środowisko – ochrona zasobów wodnych w powiecie złotoryjskim”. Do udziału w wyjeździe zachęcamy Partnerów LPW w powiecie złotoryjskim, a także rolników i mieszkańców obszarów wiejskich zainteresowanych tematyką zrównoważonej gospodarki zasobami wodnymi. Dwudniowy wyjazd obejmuje część warsztatową oraz terenową. Całość realizowana jest na terenie powiatu karkonoskiego. Celem wyjazdu jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami oraz zapoznanie się z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie racjonalnej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego.

W programie wyjazdu m.in.:

 1. Warsztaty obejmujące następującą tematykę:
 • Wybrane parametry meteorologiczne i hydrologiczne, a obieg wody w środowisku:
  • charakterystyka termiki powietrza,
  • zróżnicowanie opadów atmosferycznych,
  • charakterystyka odpływu,
  • ekstrema klimatyczne.
 • Źródła wody i metody szacowania jej strat:
  • ewaporacja, transpiracja, podstawowe metody szacowania,
  • rozkład czasowy i przestrzenny wielkości opadów,
  • bilans wodny,
  • metody pomiarowe obiegu wody w środowisku.
 • Retencja wodna:
  • woda w glebie,
  • pozytywne i negatywne skutki występowania wody,
  • prognozowanie zasobów wodnych gleby.
 1. Wyjazd terenowy „Innowacyjne rozwiązania hydrotechniczne na przykładzie Nadleśnictwa Szklarska Poręba”.

Kartę zgłoszenia należy przesłać e-mailem na adres pzdr.zlotoryja@dodr.pl lub dostarczyć osobiście/pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Złotoryi; ul. Basztowa 12, 59-500 Złotoryja.
Liczba uczestników wyjazdu studyjnego jest ograniczona.

Informacji udziela: Igor Wilczyński, tel. 76/ 878 35 42 
e-mail: igor.wilczynski@dodr.pl

Operacja realizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ‒ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Igor Wilczyński DODR