Lokalne Partnerstwo ds. Wody w powiecie górowskim – wyjazd studyjny 17-18.11.2022 r.

Urządzenie hydrotechniczne służące do spowalniania odpływu wody opadowej w lesie.

W dniach 17-18 listopada 2022 r. odbędzie się wyjazd studyjny pn. „Woda i środowisko – ochrona zasobów wodnych w powiecie górowskim”. Do udziału w wyjeździe zachęcamy Partnerów LPW w powiecie górowskim, a także rolników i mieszkańców obszarów wiejskich zainteresowanych tematyką zrównoważonej gospodarki zasobami wodnymi. Dwudniowy wyjazd obejmuje część warsztatową oraz terenową, całość realizowana jest na terenie powiatu trzebnickiego. Celem wyjazdu jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami oraz zapoznanie się z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie racjonalnej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego.

W programie wyjazdu m.in.:

 • Warsztaty komputerowe obejmujące następującą tematykę:
  • podstawowe umiejętności w zakresie danych przestrzennych i oprogramowania GIS,
  • wizualizacja map topograficznych z zasobów Geoportalu,
  • analizy zagospodarowania terenu,
  • tworzenie map zagospodarowania przestrzennego,
  • praca z danymi hydrograficznymi – cieki i zlewnie,
  • analizy hydrograficzne: identyfikacja linii spływu, obszarów bezodpływowych, wyznaczanie zlewni. 
 • Wyjazd terenowy „Mała retencja na przykładzie Nadleśnictwa Oborniki Śląskie – przegląd obiektów retencyjnych”:

Kartę zgłoszenia należy przesłać e-mailem na adres: sekretariat@dodr.pl lub dostarczyć osobiście/pocztą tradycyjną na adres: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław.
Liczba uczestników wyjazdu studyjnego jest ograniczona.

Informacji udziela: Magdalena Kuryś, tel. 71 339 86 56 wew. 196, 
e-mail: magdalena.kurys@dodr.pl

Operacja realizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ‒ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Magdalena Kuryś, koordynator ds. SIR, DODR