Kończy się nabór do V edycji konkursu Doradca Roku

Kończy się nabór uczestników tegorocznej edycji konkursu na „Doradcę Roku”. Kandydatów można zgłaszać do 31 marca.

Jest to konkurs organizowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego. Mogą wziąć w nim udział doradcy wpisani na listę doradców rolniczych lub doradców rolnośrodowiskowych, prowadzoną przez Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, świadczących usługi dla rolników. 

Kandydatów do konkursu na „Doradcę Roku” można zgłaszać w siedzibie DODR przy ul. Zwycięskiej 8, 53-033 Wrocław lub drogą e-mailową, na adres magdalena.kurys@dodr.pl

Zgłoszeń należy dokonywać na formularzu (załącznik nr 1). Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać podmioty działające na terenie województwa, świadczące usługi na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich, w tym komórki organizacyjne Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

Informacji udziela: Magdalena Kuryś, 
tel. 71 339 86 56 wew. 196, 
e-mail: magdalena.kurys@dodr.pl
 

Więcej informacji: 
www.cdr.gov.pl/upowszechnianie-i-promocja/konkursy/doradca-roku