Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza do udziału w demonstracjach w zakresie rolnictwa ekologicznego – 2023 r. – II etap.

Wyjazdy są organizowane w ramach operacji współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana jest w ramach Konsorcjum, którego liderem jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.

Operacja ma na celu upowszechnienie dobrych praktyk lub innowacyjnych rozwiązań stosowanych w ekologicznym systemie produkcji żywności wśród rolników oraz zachęcenie ostatecznych odbiorców uczestniczących w nieodpłatnych demonstracjach do przejścia na system rolnictwa ekologicznego.

Uczestnikami wyjazdu szkoleniowego mogą być: 

  • rolnicy,
  • domownicy rolników,
  • małżonkowie rolników,
  • osoby zatrudnione w rolnictwie,
  • młodzi rolnicy, czyli wnioskodawcy lub beneficjenci operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ważne:
Uczestnicy deklarują udział w dwóch spotkaniach na obiekcie demonstracyjnym z danego tematu.

Demonstracje w podanych poniżej terminach będą dotyczyły:

województwo termin temat demonstracji
warmińsko-
mazurskie
I spotkanie – 25.04.2023
II spotkanie – 07.09.2023
przeciwdziałanie znoszeniu środków ochrony roślin z pól konwencjonalnych, zielona infrastruktura
mazowieckie I spotkanie – 31.05.2023
II spotkanie – 21.09.2023
akwakultura
podlaskie oraz
mazowieckie
I spotkanie – 01-02.06.2023
II spotkanie – 19-20.07.2023
spotkanie obejmuje dwa tematy:
sady oraz zioła
mazowieckie I spotkanie – 12.06.2023
II spotkanie – 20.07.2023
spotkanie obejmuje dwa tematy:
kukurydza oraz ziemniaki
podkarpackie I spotkanie – 07.06.2023
II spotkanie – 29.06.2023
pasieki
opolskie I spotkanie – 06.07.2023
II spotkanie – 18.08.2023
spotkanie obejmuje dwa tematy:
kurczęta rzeźne oraz kury nioski
wielkopolskie I spotkanie – 11.07.2023
II spotkanie – 02.08.2023
świnie
wielkopolskie planowane króliki
wielkopolskie planowane ubojnia


Podczas wizyty w obiekcie demonstracyjnym uczestnicy wyjazdu mają zapewnione pełne wyżywienie (bufet kawowy, obiad), transport, zakwaterowanie wraz z kolacją i śniadaniem (jeżeli dotyczy) oraz opiekę doradcy. Mogą także otrzymać zwrot kosztów dojazdu do miejsca zbiórki, na podstawie biletu komunikacji zbiorowej lub rozliczenie kilometrów samochodem prywatnym.

Zgłoszenia przyjmujemy w formie:

  • elektronicznej – podpisany we wskazanych miejscach i czytelny skan karty zgłoszeniowej przesłany na adres e-mail: alicja.kubisz@dodr.pl, maksymilian.zaba@dodr.pl 
  • osobiście lub listownie na adres DODR, ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław (liczy się data wpływu) z dopiskiem: karta zgłoszenia demonstracja eko.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o zakwalifikowaniu się do udziału w wyjeździe szkoleniowym na demonstracje decyduje kolejność zgłoszeń.

KOORDYNACJA PROJEKTU: Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska
Urszula Bogusiewicz, tel. tel. 71 339 80 21 wew. 183, e-mail: urszula.bogusiewicz@dodr.pl