Grupa operacyjna Zielony Punkt Rolny

Zielony Punkt Rolny powstanie we Wrocławiu, przy ulicy Zwycię­skiej 8. Dwa razy w miesiącu, w so­boty kupimy tu żywność wysokiej jakości, bezpośrednio od dolnoślą­skich producentów. W Zielonym Punkcie będzie można także ode­brać produkty, zamówione wcze­śniej przez internet.

Cele projektu to poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych na rynku produktów żywnościowych oraz zwiększanie ich dochodów poprzez uczestnictwo w krótkich łańcuchach dostaw. Ma on kreować także pozytywny wizerunek rolnictwa poprzez oferowanie lokalnych produktów wysokiej jakości wiadomego pochodzenia. 

 

DODR i czternastu rolników

Operacja ,,Opracowanie innowacyjnych modeli sprzedaży produktów rolnych w oparciu o producentów rolnych z województwa dolnośląskiego”, jest realizowana w ramach działania M16 „Współpraca” dla operacji Tworzenie krótkich łańcuchów dostaw, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Liderem projektu jest Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, który razem z 14 dolnośląskimi rolnikami utworzył grupę operacyjną Zielony Punkt Rolny.

Celem pośrednim projektu jest podnoszenie poziomu świadomości konsumenckiej w zakresie rynków produktów wysokiej jakości i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

 

Bezpośrednio, przez internet, pod drzwi

Zielony Punkt Rolny to infrastruktura umożliwiająca dystrybucję produktów rolnych i środków spożywczych wytwarzanych przez dolnośląskich rolników, bezpośrednio konsumentom.

Umożliwi on dolnośląskim rolnikom sprzedaż swoich produktów na stronie internetowej i w sklepie internetowym. Konsumenci natomiast zyskają możliwość odbioru lokalnych produktów w jednym miejscu lub z dostawą „pod drzwi”.

 

Bez pośredników, w jednym miejscu

Zielony Punkt Rolny to szeroka oferta produktów od tych ekologicznych, do wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych; sprzedawanych bezpośrednio od rolników, cyklicznie i w dodatku w jednym punkcie. Umożliwi to budowanie relacji między rolnikami–producentami i konsumentami. To także forma edukacji w zakresie żywności wysokiej jakości.

 

Wspólna promocja, wspólna marka

Indywidualni producenci mają ograniczone możliwości podejmowania działań podnoszących poziom ich wiedzy i umiejętności, czy prowadzenia wspólnej promocji. W pojedynkę są mało widoczni dla konsumentów. Poprzez udział w grupie operacyjnej Zielony Punkt Rolny, dolnośląscy rolnicy i producenci żywności wysokiej mają możliwość wspólnej promocji, budowania lokalnej marki oraz dotarcia do szerszej grupy odbiorców.

Biuro Lidera projektu:

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu
ul. Zwycięska 8
53-033 Wrocław
tel. 71 339 86 56
e-mail: sekretariat@dodr.pl

 

Kierownik projektu

Izabela Michniewicz
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
tel. 71 339 86 56 wew. 150
e-mail: izabela.michniewicz@dodr.pl